Dette er saken:

• Det ble full enighet i lønnsoppgjøret torsdag 26. mars
• Kristin Skogen Lund kommer til Abelias årlige lønnskonferanse 22. april

Rammen for mellomoppgjøret er at det ikke vil bli gitt et generelt kronetillegg. Det gis 1,75 kroner i lavlønnstillegg.

- Deler av norsk økonomi bremser, og lønnsforskjellen til landene vi konkurrerer med er blitt for stor. Da er det nødvending at LO og NHO finner gode og ansvarlige løsninger. Det har vi gjort i kveld, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund.

Ytterst moderat lønnsvekst

- Selv om den generelle lønnsveksten er ytterst moderat, skulle vi gjerne sett at tilleggene for bestemte grupper ble lavere. Dette har vært det mest utfordrende i årets forhandlinger, fordi disse tilleggene treffer bransjer, bedrifter og arbeidsplasser som allerede sliter med lønnsomheten, sier Skogen Lund.

- Vi har strukket oss langt og mulighetsrommet var lite. Men det var viktig for oss å unngå brudd og mekling, med den usikkerheten det ville medført for våre medlemmer, sier hun.

Årslønnsvekst på 2,7 prosent

På bakgrunn av vurderinger gjort av NHO, i forståelse med LO, anslås årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 2,7 prosent i 2015. Det betyr at de virksomheter som har lokale forhandlinger – basert på de fire kriterier for lokal lønnsdannelse - kan legge til grunn et eventuelt lokalt tillegg som i snitt vil gi 1,2 prosent i årslønnsvekst.

Partene har i utarbeidelsen av anslaget for lønnsrammen forsøkt å ta tilstrekkelig hensyn til situasjonen i norsk økonomi.

Les også: Hva betyr lønnsoppgjøret og ny arbeidsmiljølov for din bedrift?

Kristin Skogen Lund kommer til Abelias årlige lønnskonferanse 22. april. Les mer og meld deg på her

Se videointervju med Kristin Skogen Lund og Gerd Kristiansen om resultatet av lønnsoppgjøret 2015