Fafo presenterte 18. desember en rapport hvor de konkluderer med at arbeidsgivere stort sett greier seg godt med arbeidsmiljøloven slik den er i dag.

- Vi er ikke overrasket over at rapporten tyder på at man ikke har store utfordringer med å inngå lokale avtaler. Fafo spør bedriftene om det er vanskelig å få til lokale avtaler, og finner at det løser seg i de fleste tilfeller. Men det er viktig å understreke at Fafo også peker på viktige utfordringer, nemlig at avtalevolumet blir stort, reglene er kompliserte og er kostnadsdrivende. NHO har god erfaring med at det lages gode lokale løsninger, og vi vil gjerne ha mer av dette. Derfor ønsker vi lovendringer som utvider rammene for lokale avtaler, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Oppegaard sier at det Fafo påpeker bekreftes i en spørreundersøkelse til NHOs medlemmer om hvilke utfordringer de har med AML. Dommen var i følge Oppegaard klar:

Bedriftene har utfordringer med regelverket:

  • det er for komplisert og detaljert
  • vanskelig å overholde i praksis
  • grensene for å inngå lokale avtaler må utvides

- Arbeidskraft er en dyr ressurs i Norge, vi kan derfor ikke ha en lovgivning som er kostnadsdrivende; flere av våre medlemmer opplever dette, sier han.

I FAFOs rapport går det klart frem at regelverket gjør det krevende for, særlig de store bedriftene, fordi det er mange organisasjoner og uorganiserte som skal fornes. Det gjør prosessen komplisert og lite rasjonell, avslutter Oppegaard.

Saken er hentet fra NHOs nettsider

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265