- Vi er glade for at det har vært mulig å komme til enighet om en viktig avtale for IKT-næringen, sier advokat i Abelia Lillann Norseng .

Etter at EL & IT-forbundet brøt forhandlingene mellom partene, ble det mekling hos Riksmekleren 23. - 24. juni.

- Forhandlingene har vært krevende, men begge parter har vært innstilte på å finne en løsning. Abelia er bekymret for IKT-bedrifters evne til å drive lønnsomt i Norge over tid og har vært opptatt av å etterleve prinsippene i frontfagsmodellen, sier Norseng.

I den nye avtalen har partene blitt enige om et generelt tillegg på kr. 0,75 og justeringer av minstelønnssatser for operatører. Det er også enighet om at partene i fellesskap skal kartlegge arbeidstidsordninger i bedriftene og utrede ulike løsninger. Videre er det fremforhandlet noen mindre justeringer i avtalen.

Avtalen går nå til uravstemning blant EL & ITs medlemmer som gjennomføres med svarfrist 28. august kl. 12.00.

Forhandlingsutvalget har bestått av Elin Ertsås (Komplett), Tone Øvregård (EVRY), Trond Vinje (CGI), samt Lillann Norseng, Håkon Haugli og Birgit Abrahamsen fra Abelia.

Bedriftene det var meldt plassfratredelse for var EVRY, CGI, Stayon, Itet og Tussa IKT.

Kontaktperson Lillann Norseng

lillann.norseng@abelia.no

+47 905 42 770