Det gis også et ytterligere tillegg kroner 1,40 på enkelte overenskomster.

- Lønnsveksten avtok i fjor, det viser resultatene fra de sentrale og lokale oppgjørene. Det resultatet vi har kommet frem til i dag er et godt grunnlag for en ytterligere lavere årslønnsvekst i 2013 enn vi har hatt de siste årene. Dette bidrar til et nødvendig taktskifte som er svært viktig for konkurranseevnen til norsk næringsliv, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund.

- Konkurransesituasjonen er meget krevende for store deler av norsk næringsliv; både for eksportbedrifter og i hjemmemarkedet. Det moderate lønnstillegget vi nå gir sentralt er et godt grunnlag for at også de lokale oppgjørene blir moderate, sier Skogen Lund.

- Vi er tilfredse med resultatet og er fornøyd med å ha fått forståelse for behovet for moderasjon. NHO-fellesskapet har i hele prosessen stått samlet bak vår posisjon, det har vært en viktig styrke i forhandlingene, sier NHO-sjefen.

Anslag for årslønnsvekst i 2013 på 3,4 prosent

NHO anslår at effekten av årets sentrale lønnstillegg utgjør 0,4 prosent. I tillegg ligger det allerede inne en lønnsvekst fra i fjor, det såkalte overhenget, på 1,2 prosent

- Dersom lønnsglidningen fra i fjor på 1,8 prosent legges til grunn også i år, vil vi få en økonomisk ramme på 3,4 prosent. For bedrifter som skal ha lokale forhandlinger, er det viktig at disse føres på grunnlag av bedriftens lønnsevne; altså egen økonomiske situasjon, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter, sier Skogen Lund.

Tilleggene vil ha virkning fra 1. april.

Les meklingsløsningen fra LO/NHO-oppgjøret her

Les meklingsløsningen fra LO/YS-oppgjøret her

Se også videointervju med Kristin Skogen Lund på NHO.no.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265