I den nye avtalen har partene blitt enige om nye bestemmelser ved bruk av innleid arbeidskraft. Dette er bestemmelser som er tatt inn i alle overenskomster mellom LO og NHO ved dette hovedoppgjøret.

For øvrig kan det opplyses om at vi har oppnådd en forståelse med NTL om at særavtaler kan ha en avvikende løpetid enn tariffperioden. Det vil si at det kan inngås avtaler for en bestemt, event. kortere periode, eller det kan inngås særavtaler som gjelder inntil videre.

Videre er vi enige om at full lønn under sykdom forutsetter refusjonsplikt fra Folketrygden. Dette har alltid Abelia forutsatt, men denne enigheten klargjør bestemmelsen og avverger potensielle tvister.

Ellers er det fremforhandlet noen mindre justeringer i avtalen.

Protokollen mellom NTL og Abelia finner du her.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265