TBU danner grunnlaget for lønnsoppgjøret 2014. Den samlede lønnsvekst i industribedrifter i NHO er foreløpig anslått til om lag 4 prosent. Lønnsveksten ble dermed noe lavere i fjor enn året før.

Du kan lese mer om rapporten og laste den ned på NHOs nettsider

Forbundsvist oppgjør

LOs representantskap vedtok 18. februar at årets oppgjør blir et forbundsvist oppgjør. Det innebærer at Norsk Industri først forhandler med Fellesforbundet, det som kalles frontfagsmodellen. Fellesforbundet og Norsk Industri starter sine forhandlinger 10. mars i år. Så følger de store overenskomstene mellom LO-forbundene og NHOs landsforeninger i tur og orden.

Les mer på Norsk Industris nettsider

Les også saken - Et skritt i helt gal retning på NHOs nettsider

Abelias årlige konferanse om lønnsoppgjøret

9. mai inviterer Abelia medlemsbedrifter til en gjennomgang og foreløpig status for årets lønnsoppgjør. Steinar Holden vil fortelle om betydningen av frontfagsmodellen. Du får et innblikk i det makroøkonomiske bakteppet, og medlemsbedrifter vil fortelle om hvordan de gjennomfører lokale forhandlinger. Stein Lier Hansen fra Norsk Industri tar temperaturen på Norge. Dagen avsluttes med sosialt samvær. Her finner du programmet og mulighet for påmelding.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265