Etter forhandlinger, krav og motkrav kom partene dessverre ikke til enighet.

- Kravene El & IT-forbundet fremmer vil kunne innebære at arbeidsplasser må flyttes ut av Norge, sier forhandlingssjef Lillann Norseng. Abelia er opptatt av konkurranseevnen for IKT-næringen og ønsker at arbeidsplassene forblir i Norge. Det er svært lave marginer i bransjen, og Abelias forhandlingsutvalg kunne derfor ikke gå med på de svært offensive kravene fra El & IT-forbundet, sier Norseng.

Abelia har i dag, 19. mai, mottatt fra El & IT-forbundet plassoppsigelse som omfatter samtlige bedrifter på avtalen. Dato for mekling hos Riksmeklingsmannen er fastsatt til 23. juni.

Det er meldt plassfratredelse for et begrenset antall ansatte hos følgende Abelia-medlemmer:

  • CGI
  • Evry
  • Stayon
  • Itet
  • Tussa IKT

Lillann Norseng, advokat i Abelia er forhandlingssjef. Hun kan kontaktes ved spørsmål.

Kontaktperson Lillann Norseng

lillann.norseng@abelia.no

+47 905 42 770