Uenigheten går på regulering av minstelønnssatser og tillegg for turnus- og skiftarbeid mv. Oppgjøret går etter dette til mekling. Fagforbundet vil på ordinær måte varsle plassoppsigelse for sine medlemmer. Endelig dato for mekling vil trolig bli fastsatt i første del av uke 38.

For mer informasjon klikk her for Tariffnytt, eller kontakt advokat Hege Nordgård i Abelia, som sitter i forhandlingsutvalget.

Kontaktperson Hege Nordgård

Hege.Nordgard@abelia.no

+47 976 55 588