Andemor leder an. Bak følger medarbeidere med helt ulike egenskaper. Foto: Jesper Egemar Design

Ørjasæter er en dyktig historieforteller, og er blant annet aktuell med boken Bedre ledelse, som hun har skrevet sammen med advokatene Birgitte Stenberg Larsen fra NHO Service og Trond Stang fra advokatfirmaet Schjødt.

Andemor og lederfeil

– En klassisk lederfeil er at man bruker om lag 80 % av sin tid på medarbeidere som går i motsatt retning. Man tror at ved å bruke ekstra tid på disse medarbeiderne, vil de få bedret sin motivasjon og komme på rett kurs igjen. Det som mest sannsynlig skjer er at medarbeideren, som man gjerne ønsker å beholde, i all stillhet finner seg en ny jobb der de får mer oppmerksomhet fra sjefen.

Hun beskriver tre ulike typer medarbeidere ved å bruke bildet av en andemor på tur med sine andunger. – Andemor leder an. Først etter henne kommer medarbeideren som følger sin leder i tykt og tynt. Går lederen på trynet, tryner også medarbeideren, sier Ørjasæter. I midten finner du drømmemedarbeideren. Han er selvgående og følger lederen. Samtidig er han åpen for andre innspill og meninger, og kan ta disse med tilbake til sin leder. Bakerst finner du medarbeideren som har bestemt seg for å gjøre motsatt av alt som blir sagt, og gå i sin egen retning.E

t av mine beste ledelsestips er dermed: Fordel tiden deres rettferdig, sier Ørjasæter.

Kommunikasjonstrappen

Et annet tips fra Ørjasæter er å befinne seg på toppen av kommunikasjonstrappen (utviklet av Paul Moxnes ved BI og viderutviklet av Ragnhild Ustgård). Det innebærer at man gir her-og-nå feedback til den det gjelder, fremfor generell informasjon til mange som ikke en gang er berørt. – Alt handler om å gi tydelige tilbakemeldinger til riktig tid som er dokumenterbare, sier hun. Det er tøft å være på toppen av trappen, men alternativet er så mye dårligere.

Det er mye god motivasjon i yrkesstolthet

- Jeg synes det har vært interessant å følge debatten om ulike former for ledelse og forskning på ledelse i høst, uttaler Ørjasæter. Kjetil Vedøy har blant annet stilt spørsmålet Feil medarbeiderskap? i DN, der han konkluderer med at det er suksess som gir trivsel på jobben, ikke omvendt. Det ligger mye god motivasjon i yrkesstoltheten og gleden over å gjøre en god jobb. Og hva er egentlig en god sjef da? Da må man være tydelig på hva som er suksess og hele tiden kommunisere dette, slik at man får medarbeidere med ekte yrkesstolthet. Og da spørs det om strutsens unnvikende egenskaper som å løpe fort bort eller stikke hodet i sanden egner seg særlig godt…

Abelias HR-konferanse 26. – 27. november

Elin Ørjasæter deltar i debatt på årets HR-konferanse der temaet er godt arbeidsmiljø og konflikthåndtering. Her finner du mer informasjon og påmelding.

Elin Ørjasæter var nylig på et frokostmøte i regi av NHO Service. Her kan du lese sammendraget derfra.

Kontaktperson Giske Lunde

giske.lunde@abelia.no

+47 904 05 888