Fakta

(G)lede er Abelias ledertrening som er satt sammen av tre samlinger: Lederskap, kommunikasjon og motivasjon. Samlingene kan tas enkeltvis eller settes sammen etter behov.

(G)lede

- Abelias ledertrening er ikke først og fremst ment som et sted der ledere skal lære noe revolusjonerende nytt, sier Elin Backe Christophersen som er fagansvarlig for temaet ledelse i Abelia. –Vi ser en stor verdi i det å kunne reflektere og dele kunnskap i en gruppe der mange møter de samme utfordringene, sier hun.

”Time out” til refleksjon

Bjørn Arntzen, som er daglig leder i Abilia AS, var en av deltakerne på vårens ledertreningssamling. – For meg fungerte dagen som en mulighet til å stoppe opp og tenke over hvordan jeg utøver mitt lederskap, sier han. Gjennom årene har jeg vært med på en del lederutviklingskurs, og føler vel at jeg har en viss innsikt i hvordan lederskap bør utøves. Utfordringen blir å få dette til i en hektisk hverdag. For meg fungerte (G)lede som en ”time-out” til refleksjon mer enn påfyll av kunnskap, sier Arntzen.

Nyttig tilnærming

Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør i Nofima AS har også vært med på Abelias første ledersamling. - Jeg synes det er positivt at Abelia setter ledertrening på dagsordenen. Personlig synes jeg tilnærmingen til det "underbevisste" i lederoppgaven er nyttig, sier Fylling-Jensen. Ledertrening må sees i en sammenheng. Som leder er det viktig å bli minnet på de enkle tingene som virker i hverdagen, men som ofte glemmes i det praktiske liv. Det er viktig at ledere har fokus på ledertrening, både for seg selv og sine medarbeidere, og at stadig trening på sikt bidrar til et bedre resultat. Ledertreningen er også nyttig fordi man møter andre ledere fra andre miljøer og får erfaringsutveksling. Det å være leder er ofte en "ensom" jobb, og samvær med andre i samme situasjon kan gi innblikk, råd og kunnskap om situasjoner man selv er oppe i, sier han.

Lederutvikling - en evigvarende prosess

Merethe Skaug Sørensen er avdelingsleder i Oslo Røde Kors. Om (G)lede sier hun: - Abelias ledertrening har medført at jeg prioriterer mer tid til refleksjon rundt eget lederskap. Andre og nye vinklinger har gitt impulser rundt temaet lederskap som jeg har tatt med meg inn i ledergruppen. Supplerende kunnskap til kjente problemstillinger og tematikk var nyttig for meg. Det er både verdifullt og hyggelig å møte ledere fra andre bransjer og erfare likheten i gleder, utfordringer og erfaringer. Det å utvikle seg som ledere er en evigvarende prosess, sier Sørensen.

Kontaktperson Elin Backe Christophersen

ebc@abelia.no

+47 23 08 80 79