Medarbeidersamtalen skal være et verktøy for utøvelse av god ledelse.

Abeliamedlemmet Oslo Røde Kors tar dette på alvor og har valgt å sette av tid til å trene og forberede lederne i forkant av medarbeidersamtalen. Røde Kors arbeider for et godt samspill hvor begge parter opplever trygghet og tillit til hverandre.

Monika Juul, assisterende daglig leder i Oslo Røde Kors, forteller at Røde Kors har et godt system for medarbeidersamtaler, og har hatt det i mange år. Monika forteller videre om effekten av å sette av tid til felles forberedelser av medarbeidersamtalen:

- Lederne våre får en god forståelse av medarbeidersamtalens betydning og muligheter. Gjennom erfaringsutveksling, refleksjon og trening utvikler vi oss alle videre, lærer av hverandre og blir tryggere – generelt i lederrollen og i gjennomføring av medarbeidersamtaler. Røde Kors har som ambisjon å skape et miljø som skal preges av respekt, åpenhet, tillit og inkludering, sier hun.

Bistand fra Abelia

Vidar Lødrup og Elin Backe Christophersen fra Abelia var invitert med inn som bidragsytere i miniseminaret som ble gjennomført i forrige uke. Seminaret var et av flere miniseminar som Oslo Røde Kors tilbyr sine ledere for utvikling i lederrollen.

Noen viktige forutsetninger for å lykkes med medarbeidersamtalen:

Grundige forberedelser er avgjørende – god struktur muliggjør fleksibilitet

 • Hensikten med samtalen – hva skal samtalen lede til?
 • Forberedelser av aktuelle saker og temaer
 • Rammesetting for samtalen (egnet sted og tid)

Temaer i samtalen kan være:

 • Dialog om forventninger, roller og arbeidsmiljø
 • Avklaring av arbeidsmål og -oppgaver
 • Vurdering av jobbutførelse
 • Vurdering og planlegging av utvikling

Som leder er det viktig at du under samtalen

 • Møter medarbeideren der han eller hun er
 • Er rollemodell – skjerpet og tilstede
 • Lytter aktivt og sørger for god dialog
 • Er ekte og forutsigbar – samsvar mellom det du sier og gjør
 • Tar ledelsen ved gjennomføringen
 • Gir krevende tilbakemeldinger på en konstruktiv måte
 • Gir tilbakemeldinger som bidrar til læring og utvikling

Her finner du mer informasjon om hva Abelia tilbyr innenfor området kunnskapsledelse

Kontaktperson Elin Backe Christophersen

ebc@abelia.no

+47 23 08 80 79