- I raushet ligger blant annet gleden av det å være stor, sier Lund. SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsinstitutt med 2000 ansatte. Vi dekker en voldsom bredde, både hva gjelder kompetanse, kunder og perspektiver. Dersom dette skal være en fordel og ikke en ulempe, er raushet helt avgjørende, sier HR-direktøren. Med raushet klarer vi å adressere komplekse spørsmål, og det blir rett og slett artigere å være på jobb.

Hva mener du er god ledelse?

Hos oss er vi særlig opptatt av to ytterpunkter. Det ene handler om å utvikle inspirerende mål og strategier som gir oss noe å samles rundt og strekke oss etter i fellesskap. Det andre er å se, anerkjenne og støtte hver enkelt medarbeider. Hos oss er alle så faglig dyktige og jobber hardt. De trenger over hodet ikke å piskes. Det de trenger er anerkjennelse og å bli sett og utfordra på en konstruktiv måte. Derfor er vi opptatt av å utvikle en ledelse som ser folk på denne måten, sier Lund.

9 av 10 gleder seg til å gå på jobb hos SINTEF

Hos oss gleder de aller fleste seg til å gå på jobb. Men ikke alle hele tiden. Vi gjennomfører arbeidsmiljøundersøkelser og har en god oversikt over hvordan våre medarbeidere har det på jobb. Like viktig som å gjennomføre undersøkelsen, er selve oppfølgingen. Vi må erkjenne at ikke alle har det bra hele tiden på jobb. Det som er viktig er at vi ikke får noen miljøer som har det trasig år ut og år inn. SINTEF er en krevende arbeidsplass, og da er det ekstra viktig med arbeidsglede. Folk må trives, sier Lund. Her er også raushet et stikkord.

Ingeborg Lund skal snakke mer om raushet som kritisk faktor på IA-seminaret til NHO og NHOs landsforeninger mandag 3. februar. Her finner du mer informasjon.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094