14 landsforeninger i NHO er tilsluttet innkjøpsfelleskapet. Disse representerer 420.000 årsverk. Sammen er vi en svært betydelig innkjøper av forsikring. Det store volumet og vår omfattende bransjekompetanse sikrer deg forsikringsvilkår som er spesielt tilpasset din bedrift. I tillegg får du tryggheten det gir å ha Abelia og NHO i ryggen.

Hvorfor?

Medlemsbedrifter har etterlyst flere økonomiske medlemsfordeler. NHO og 14 av landsforeningene besluttet derfor i 2013 å etablere et samarbeid om en felles innkjøpsordning for forsikring til alle medlemsbedrifter. Vi benytter en forsikringsmegler (Norwegian Broker) for etablering og drift av den nye felles innkjøpsordningen. De virkelig gode betingelser oppnår vi ved å forhandle på vegne av et betydelig antall bedrifter, og NHO Forsikring har konkurransedyktige priser.

Hva?

Forsikring innen kategoriene person, skade og motor. En del av produktene er bransjespesifikke.

Eksempel:

Person: yrkesskade, gruppeliv, ulykke, sykelønn, reiseforsikring etc. Skade: bedrift, ansvar, avbrudd, bygninger etc. Motor: firmabil, lastebil, arbeidsmaskiner etc.

Hvordan?

Det vil være enkelt og trygt å velge NHO Forsikring. Målet er å drive markedets mest effektive, solide og kundevennlige forsikringsordning, med selvbetjeningsløsninger, høy kundeservice og langsiktig horisont.

Kontaktpersonen for Abelias medlemmer er:

Kristian Walle
kristian@nhoforsikring.no
m 454 54 668, t 23 08 85 43

Eller send NHO Forsikring til 2007. Les mer på www.nho.no/nhoforsikring