For det er en kjensgjerning at det i Norges land eksisterer et ambisjonsnivå for fritida som svært ofte overgår det som er realistisk. Dermed oppstår det en ubalanse som igjen kan munne ut i negativt stress, og det er ikke bra – hverken for fritid eller arbeid. Denne ubalansen er Abelia opptatt av å se litt nærmere på, for den kan få ubehagelige konsekvenser for resultatene på bunnlinja.

Hva tenker medlemmene? - På besøk hos Opera Software

Abelia har snakket med Tove Selnes, som er HR-direktør i Opera Software. Hun opplever viktigheten av balanse mellom jobb og fritid hver dag. I tillegg til å være HR-direktør, arrangerer hun også samlivskurs. Blant deltakerne på disse kursene er det oftest ambisjoner for fritida som er kimen til konflikter. – Det er svært få av dem jeg har møtt som klager over at ektefellen jobber for mye, sier hun. Det interessante ved dette er at det ser ut til å være et særnorsk fenomen. Opera Software er et internasjonalt selskap. I verden utenfor Norden er det jobben som bidrar til det samme stresset og utbrentheten. - Opera ønsker å være med på å legge til rette for fleksible løsninger slik at det skapes en god balanse – det vil alle tjene på i lengden, sier Selnes. Hennes artikkel i Magma – Gleden ved hardt arbeid og klare prioritering er verdt å lese. Her går hun inn på hvordan arbeidslivet blir presentert for våre unge. Er vi selv med på å skape bortskjemt ungdom med feil fokus?

Ikke glem at vi er mennesker

- Vi er så travle at vi glemmer helt å være vanlige mennesker. Hilser ikke om morgenen osv. Dette gjør noe med oss over lengre tid. Dette er et sitat fra en av deltakerne på Aktuelt! i Oslo 14. november, der temaet var HRs rolle og bidrag i en kunnskapsbedrift. Og det er godt sagt! Pål Eriksen, leder for kunnskapsledelse i Abelia utdyper: - Det som skjer over lengre tid når vi glemmer å være vanlige mennesker, er at engasjement og motivasjon daler hos medarbeiderne. Forskning viser at laber motivasjon har direkte innvirkning på bunnlinja. Til syvende og sist skader det altså bedriftens inntjening dersom medarbeiderne ikke finner balansen mellom arbeid og fritid, sier han. Men hvor ligger så ansvaret for at medarbeidere skal finne denne balansen? – Her er det helt klart et delt ansvar mellom ledelse og medarbeider. Ledere må møte sine ansatte der de er, og vise dem mulighetene som finnes. Først og fremst handler balanse om jevnlig mestring av jobb og fritid. Suksess er helt avhengig av de prioriteringer som hver enkelt medarbeider er i stand til å gjøre. Det handler om å ta bevisste valg og leve godt med det, sier Eriksen, som nylig var på med kronikk i Ukeavisen Ledelse.

Her kan du lese mer om hva Abelia tilbyr innenfor området kunnskapsledelse.

Ny medlemsundersøkelse  

I kunnskapsbedrifter ser vi at det er behov og et ønske om større fleksibilitet. Abelia foretok nylig en undersøkelse der 53 prosent av medlemsvirksomhetene med over 20 medarbeidere sier at endringer i arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel er den viktigste politiske saken for dem. I kjølvannet av større fleksibilitet blir balanse mellom arbeid og fritid desto viktigere. Følelsen av mestring blir avgjørende, og man må være i stand til å ta aktive og bevisste valg. Fleksibilitet krever realistiske forventninger til hva man skal få til – både på jobb og i fritida.

Med dette i bakhodet, kan det jo være greit å starte med årets julefeiring. Hva skal prioriteres? Med mindre du ikke skal feire jul inni skuffer og skap, kan du kanskje vente med rengjøringen av disse? Finnes det områder der ambisjonene kan senkes? Er det mulig at julekvelden ikke trenger å komme så brått på i år? – eller som en fransk kamerat av meg, som har bodd i Norge noen år, så herlig sa det: Hege, den julekvelden kommer alltid som julenissen på kjerringa!

Abelia ønsker deg en fredlig jul og et produktivt nytt år med engasjerte og bevisste ledere og medarbeider!

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094