– Det er tydelig at raske og stadige endringer preger våre medlemmer og deres behov, sier Vidar Lødrup, direktør for kunnskapsledelse i Abelia. Endringene som skjer i marked og økt konkurranse danner nye premisser for ledelse, og mange opplever et krysspress i det å skulle ivareta forutsigbare rammer for sine medarbeidere, samtidig som man må snu seg raskt for å henge med i utviklingen, sier han.

Opererer man i et globalt marked der konkurransen er stor, vet man utmerket godt hva det betyr å kaste seg rundt for å lære noe nytt. Det som er nytt kommer ofte i hauger og kan være vanskelig å forutse. 

Dette krever noe av oss som ledere. Det nytter ikke å lukke øynene og håpe at alt skal gå over. Men hva er egentlige forutsetningene for å lykkes i et næringsliv i stadig endring? Når ingeniøren ikke skal være ingeniør hele livet lenger, må det etableres en aksept for endring. Det ukjente må ufarliggjøres, og egenskaper som læreevne og nysgjerrighet må hylles og få en større plass i stillingsannonsene. Hva man kan i dag, danner grunnlaget for det man kan lære seg i morgen. Som leder må du være åpen og lyttende. Selvsentrert arroganse er direkte ødeleggende.

Temaet for årets HR-konferanse er sammenhengen mellom endring og læring i næringslivet. Vi mener bedrifter som preges av kontinuerlig læring og innovasjon har de beste forutsetningene for å lykkes.

Bli med på et lærerikt døgn på stemningsfulle Lysebu!

Her finner du detaljert program og påmelding

Kontaktperson Linda Leiro Egseth

linda.l.egseth@abelia.no

+47 979 50 633