Hva betyr det for deg å lede i ukjent terreng?

- Først og fremst, det har vært min hverdag de siste 8 årene i teknologibransjen, sier Traaseth. Det viktigste er å være uredd og å være i bevegelse, ikke stagnere eller resignere. Man må tro på det man driver med selv om mye er ukjent og utfallet usikkert. Jeg trives nok godt, ja kanskje aller best, med ukjent terreng. Mulighetsrommet er alltid større enn hindringene, hvis man vil se etter dem. Mulighetene til å tegne nye kart, utvikle nye navigasjonsverktøy og skape nye resultater på nye måter, uten å være historieløs – det er krevende men også veldig motiverende!

Kan du trekke frem noen egenskaper du mener er særlig viktig når man skal lede i ukjent terreng?

Noe av det aller viktigste er å være uredd, se muligheter selv om status quo er utfordrende, sier Traaseth. Man må være ærlig, fortell hva som kreves og gi stort rom for forslag til løsninger. Evnen til å lese mønstre kontra å ha kontrollbehov på alle detaljer er også viktig. Som leder må man ha fokus på engasjement og delaktighet. Det innebærer å kunne kapitalisere på energien, kunnskapen og motivasjonen i hele økosystemet; hos kolleger, kunder, partnere, eiere og andre interessehavere.

Er det noen egenskaper du mener kan være ødeleggende i denne form for ledelse?

Det som kalles for «Mangement by fear» og «Management by accident» mener jeg er direkte ødeleggende. Det vil si å skape en utrygg, lukket og hierarkisk atmosfære og kultur. Det er ineffektivt og direkte skadelig for et selskap i omstilling/ukjent terreng på sikt. Mangel på fokus på kvalitet, etterrettelighet, stamina og en overordnet, gjennomtenkt og forankret plan som viser retning kan også svært ødeleggende, sier Traaseth.

Hva blir din viktigste oppgave som ny sjef for Innovasjon Norge?

- Først og fremst å få mer innsikt i hva som blir oppgavene fremover - å avstemme ambisjonsnivået basert på de siste ti årenes læring og resultater. Det blir også viktig å bli kjent med mine nye kolleger, høre hvilke forventninger og erfaringer de har, å realistisk kunne skissere bakteppet og de største driverne for å motivere videre til engasjement, eierskap og handling. Jeg skal inn i en lytterfase, for å få innsikt. Det er mange som mener mye om Innovasjon Norge, og det er en forutsetning for at vi skal kunne utvikle oss videre. Det er et sunt og godt tegn at interessen er så stor – det skal lyttes til, avslutter Traaseth.

Du møter Anita Krohn Traaseth på Abelias årskonferanse 5. juni "Å lede i ukjent terreng". Du finner mer informasjon og påmelding til konferansen her.