– Microsoft vinner denne kåringen, som en følge av at de jobber systematisk og strategisk med mennesker og kultur. De viser tro på at det er medarbeiderne som er avgjørende for deres suksess, og dette gir utslag når det nå er medarbeiderne som har sagt sin mening, kommenterer Jannik Krohn Falck.
 
Administrerende direktør Hege Skryseth i Microsoft Norge tok med seg sine trainees opp på scenen da de i går kveld ble kåret til Norges beste arbeidsplass. - Vi mener alvor når vi sier vi satser på kvinner, sier hun.

Mange norske medarbeidere merker en holdningsendring hos lederne sine. Tradisjonelt har omtalen av «medarbeiderne som bedriftens viktigste ressurs» vært forbeholdt de spesielle anledningene og festtalene. Nå ser vi at dette fokuset er omsatt i handling – det innlemmes i stadig flere selskapers strategier, og følges opp med målrettet arbeid forankret hos toppledelsen. Ord har blitt handling; mennesker er i økende grad fast inventar i strategiarbeidet, sier Jannik Krohn Falck i kunnskapshuset Great Place to Work Norge.

Kåringen baseres på en medarbeiderundersøkelse som består av 58 påstander innenfor fem hovedområder; troverdighet, respekt, rettferdighet, stolthet og fellesskap. 

Basert på påstandene måles opplevd tillit mellom medarbeidere og ledelsen gjennom troverdighet, respekt og rettferdighet. I tillegg måles opplevd stolthet for arbeidsplassen og fellesskap med kolleger.  Det gjøres også en kulturanalyse av virksomheten, der praksiser og policyer gjennomgås og vurderes.

I år har det vært 162 nominerte til kåringen av Norges beste arbeidsplass.