Våren 2016 behandler Stortinget en ny Svalbardmelding. Nå inviterer NHO Troms og Svalbard, Innovasjon Norge og Abelia "Slå på Lyset"-næringsseminar i Longyearbyen 2. og 3. februar.

Seminaret vil vise hvordan Svalbards fremtid i stor grad vil bygges på kunnskapsnæringene. Allerede i dag er kunnskapsmiljøer som Telenor, Nofima, Ksat, Norut og Sweco på plass.

- Svalbard står overfor store utfordringer når Store Norske Kullkompani reduserer aktiviteten. Nå er det viktig å bygge videre på de etablerte kunnskapsbedriftene for å skape et spirende næringsliv på øya, sier Hilde Widerøe Wibe, næringspolitisk direktør i Abelia.

Hun deltar på seminaret sammen med  NHOs toppsjef Kristin Skogen Lund og NHO Reiselivs Kristin Krohn Devold.

- Vårt håp er at vi gjennom konferansen bidrar til å "slå på lyset" og kan vise frem det fantastiske Svalbard har å by på, fortsetter Wibe.

Ingenting hindrer kunnskap

For selv om det er enkelte veldig strenge reguleringer som hindrer storstilt produksjon, er det ingenting som begrenser bruken av kunnskap.

- Vårt drømmescenario er et spennende forskningslaboratorium. Etablerer vi god infrastruktur og gode lab-er kan Svalbard bli attraktiv for de beste forskerne, mener Wibe.

Seminaret går over to halve dager når polarlyset er på sitt mest magiske og det går mot lysere tider. Du når Svalbard lett fra Oslo med formiddagsflyet tirsdag og er tilbake i Oslo tidlig ettermiddag onsdag

Du finner program og påmelding ved å klikke på linkene.  

Programmet er åpent for alle og du må gjerne invitere dine forbindelser

Velkommen til Longyearbyen 2.-3. februar!