I det politiske ordskiftet blir Senterpartiets Navarsete anklaget for å være en dårlig leder, og mange av de dagsaktuelle debattene tar opp ledelse som et viktig tema.  Abelia mener disse debattene er viktige. Vi vet at måten man utøver ledelse på, utgjør en forskjell for verdiskapingen i virksomheten.

En verden i rask endring stiller høye krav til resultater og effektiv ledelse. Kravene til inntjening er høye. I kunnskapsdrevne virksomheter er det ikke bare å øke turtallet når motoren består av mennesker. Kunnskapsmedarbeiderne drives først og fremst av indre motivasjon. 

- God ledelse i kunnskapsbedrifter handler om å stimulere motivasjon og kontinuerlig lærling hos medarbeiderne, samtidig som en sikrer hensiktsmessig styring av virksomheten, sier Vidar Lødrup, direktør for kunnskapsledelse i Abelia.

I Abelias lederutviklingstilbud (G)lede legger vi vekt på hvordan du som leder skaper mening, tydelighet og retning, samt bygger tillit og gode relasjoner til medarbeiderne. Abelia har utviklet enkle dagssamlinger for å inspirere ledere til å bli mer effektive og få større gjennomslagskraft.

- Vi ønsker å inspirere og guide medlemmene våre til å treffe kloke valg. Gjennom de ulike (G)lede samlingene gir vi lederne nyttige verktøy for å skape resultater gjennom andre og utvikle trygge, engasjerte og motiverte kunnskapsmedarbeidere  som  trekker i samme retning, sier Elin Backe Christophersen, fagansvarlig for ledelse.

(G)lede handler om sunn fornuft og god folkeskikk satt i system. Vi ønsker å bidra til å forenkle fremfor å komplisere. Målet er å lykkes i arbeidet med å forløse potensiale i hver enkelt medarbeider og derigjennom skape verdier for virksomheten.

Ønsker du å øke oppmerksomheten din om hvordan du kan lede dine kunnskapsmedarbeidere? Bli med på (G)lede – Abelias lederutvikling her. 
 

Kontaktperson Elin Backe Christophersen

ebc@abelia.no

+47 23 08 80 79