Det er slått fast at ledelse er avgjørende for bedrifters verdiskaping og resultater. Dette gjelder spesielt ledelse av kunnskapsmedarbeidere hvor det er kompetansen til den enkelte som er virksomhetens hovedinnsatsfaktor. Forskning utført av NHH-professor Bjarne Espedal og dr. oecon Olav Kvitastein viser en signifikant sammenheng mellom lederes samarbeidsorienterte adferd og avkastning på investert kapital.

Sjef, coach, kontrollør eller buddy?

På Abelias årskonferanse i 2010 var 130 ledere fra ulike kunnskapsbedrifter enige om at ledelse er sentralt for å lykkes. Samtidig er det utfordrende. Søren Kierkegaards berømte sitat er fremdeles sant: Skal man hjelpe en annen, må man først finne ut hvor han er, og møte ham der. Dette er det første bud i all sann hjelpekunst.Det handler om å møte medarbeidere der de er for så å lede dem videre. Det handler om å se og lytte.

Fagfolk høyere status enn lederen

I noen kunnskapsvirksomheter har fageksperter og forskere høyere status enn lederen. Lavest anseelse har sannsynligvis ledelsen ved våre universiteter, der man har en mer eller mindre ledelsesresistent kultur. Dekan Hans Petter Graver ved det juridiske fakultetet ved UiO er en typisk talsmann for denne holdningen. For en tid tilbake slo han fast i et intervju i DN at: ”-ledelse ikke betyr noe, fordi grunnforskning er en aktivitet som hverken kan ledes eller styres”. Det er interessant at noen lar seg velge til leder av et fakultet ved Norges største universitet når de ikke tror det er mulig å lede.

Ledelse misforstått som kontroll

Akademia skiller seg ikke nevneverdig fra kunnskapsbasert næringsliv. Når det gjelder ledelse er de likevel i utakt med kunnskapsbaserte virksomheter. Holdningen til ledelse blant flere ledende professorer er høyst problematisk. Mange tror at alternativene er enten ingen ledelse eller detaljstyring og kontroll. Da foretrekker de det første. Mens i kunnskapsbedrifter er ledere opptatt av å motivere, gi tilbakemeldinger, samordne, skaffe ressurser og prioritere slik at resultatene både for virksomheten og forskeren blir bedre.

Ikke typisk norsk å lede

Det er et lite paradoks at bare hver fjerde medarbeider anser sin leder som svært god. Hver femte norske medarbeider betegner sin leder som svak, og mener at deres leder verken er faglig eller ledelsesmessig kvalifisert for lederrollen. Rune Lines, som forsker på ledelse, sier at motivasjon er nøkkelen til prestasjon.Når unge kunnskapsmedarbeidere etterlyser mer ledelse er det ikke et rop om at noen andre skal bestemme hva de skal gjøre. De ønsker en leder som staker ut kurs for virksomheten og tydeliggjør klare rammer overfor medarbeideren. Samtidig som de gir medarbeideren maksimal frihet innenfor rammene. Det er ingen ting som tyder på at fravær av ledelse gir en opplevelse av større frihet. Verken i akademia eller næringslivet.

Skape resultater

Akademia trenger å ta inn over seg at ledelse er nødvendig. Og at ledelse har betydning for de resultatene som skapes. Kanskje kan økt oppmerksomhet på ledergjerningen i også forbedre norske utdanningsinstitusjoners internasjonale rangeringer?

Kontaktperson Elin Backe Christophersen

ebc@abelia.no

+47 23 08 80 79