Odden så likhetstrekk

- Kun kort tid etter at blogginnlegget ble publisert, mottok jeg en e-post fra Anders Odden, sier Chaffey. Odden er for kunnskapsdeling. Det er vi i Abelia også. Han så klare paralleller mellom det å lede en kunnskapsbedrift og det å lede et black metal band. Anders Odden har vært, og er, turnéleder for en rekke store, norske black metal band, blant andre Satyricon. Hans erfaringer som leder er på mange måter ulike erfaringene til en kunnskapsleder, men det er flere områder der likheten er slående, sier Chaffey.

Stjerne, hjerne og joker

For hvordan leder man mennesker som virkelig brenner for det de driver med? Hvordan må teamene dine settes sammen for at de skal fungere optimalt? Anders Odden har en egen teori fra band-verdenen, som kan være overførbar til en kunnskapsbedrift. – Vi må ha en stjerne, en hjerne og en joker, sier han. Stjernen må alltid få lov til å være stjerne. I et band er det gjerne vokalisten som har denne rollen. – Det blir helt feil dersom den samme personen må håndtere organisatoriske og praktiske ting, sier han. Det er her hjernen kommer inn i bildet. I tillegg er vi nødt til å ha jokeren. Når ting blir for alvorlig, er det jokeren sin oppgave å roe det hele ned. - Et band som mangler en eller flere av disse egenskapene står i fare for å gå i oppløsning relativt raskt, sier Odden.

Alternative ledelsesmodeller

- Å bruke et black metal band som forbilde for ledelse i bedrifter kan kanskje virke litt søkt. Jeg synes metaforen er både tankevekkende og god, sier Chaffey. Jeg tror særlig kunnskapsbedrifter kan få interessante diskusjoner ut av en slik sammenligning. Nå er det jo heller ikke slik at Abelia går hen og anbefaler bedrifter til å bli band, men det er svært interessant å se på alternative ledelsesmodeller, fortsetter han. Kanskje er det slik at industrisamfunnets hierarkiske ledelsesmodell vil nyte godt av å bli tilført noe av et bands pasjon og kreative kaos, dets balanse mellom kunst og kommers og dets kollektive prestasjonskultur?

 

Under kan du lese hele blogginnlegget som førte til en ettermiddagssamling om ledelse.

Kontaktperson Elin Backe Christophersen

ebc@abelia.no

+47 23 08 80 79