Dette sa Gaute Godager til Teknisk Ukeblad i forbindelse med arrangementet Failcon tidligere i år:
- Det er kanskje umulig å heve seg over angsten for å feile. Det er gamle urkrefter i oss som sørger for det. Men det går an å øve hjernen på å reagere annerledes. Godager var 15 år i Funcom før han ble klinisk psykolog, og jobber i dag på Edwin Ruuds DPS på Mysen.

Alle ledere har opplevd perioder med frykt – enten som resultat av økonomiske nedgangstider eller andre faktorer. Derfor er det viktig at dette temaet får mer synlighet, sier Anniken Fjelberg som nylig har vært med på å etablere arbeidsfellesskapet 657 Oslo.

- Jeg bruker mottoet seek discomfort som en sterk drivkraft for å håndtere frykten for det ukjente og frykten for å feile i mitt gründerskap og lederskap, sier Fjelberg. - Jeg benytter meg av de metodene Godager forteller om, nettopp for å gjøre frykten om til en positiv drivkraft. På Påfyll vil jeg fortelle om hvordan jeg går frem i dette arbeidet, sier Fjelberg.

Har du en drøm du ikke tør å følge?

Ofte er det et gap mellom drøm og virkelighet, og dette gapet er ofte fylt med frykt. Hvordan kan man bygge en bro slik at man får realisert drømmene sine?

Nyttige verktøy og tips

På Påfyll 30. oktober vil Godager og Fjelberg by på nyttige verktøy og tips for å håndtere frykten på en mer konstruktiv måte – både privat og på jobb. – Vi vil gi deg flere perspektiver og et konstruktivt blikk, sier Fjelberg. Når frykten får råde strammer vi bare knuten, og løsningen blir mye lenger unna. Dette er det mulig å unngå, sier hun!

Failcon Oslo

6. juni i år ble Failcon arrangert for første gang i Norge av SoCentral. Abelia var en av partnerne for arrangementet. Failcon er et Silicon Valley konsept for gründere og inkubatorer der man bruker erfaring fra feil man har gjort til å bygge kompetanse og verdifull læring. Det var på Failcon Oslo vi hørte Godager og Fjelberg snakke om frykt, feiling og usikkerhet for første gang. Nå har også du anledning til å høre disse to eminente foredragsholderne på Abelias Påfyll 30. oktober. Du finner mer informasjon og mulighet for påmelding i vår arrangementskalender. Arrangementet har ingen deltakeravgift.

Kontaktperson Giske Lunde

giske.lunde@abelia.no

+47 904 05 888