Vi ser tendenser til økt grad av outsourcing av tjenester samt arbeid i nettverk og på tvers av bedrifter.

Hvilke effekter har dette på arbeidsmarkedet? I en serie artikler fremover, ser E24.no nærmere på yrkene som forsvinner. Abelias direktør for kunnskapsledelse, Vidar Lødrup, har i den anledning kommet med innspill om fem trender han mener vil være avgjørende i fremtidens arbeidsmarked.

Etterutdanning

- Det blir stadig viktigere med læring i arbeidslivet. Det offentlige burde i større grad legge til rette for dette, med støtteordninger for virksomheter som investerer i kompetanseutvikling internt.

Fleksitid og fleksiplass

- Hvor du er og når du gjør arbeidsoppgavene blir mindre viktige. Det viktigste blir hva du leverer.

Vi blir internasjonale

- Virksomheter blir i økende grad globalisert, og da vil også arbeidsmarkedet bli globalisert. Personer vil bevege seg på tvers av landegrensene, og bedrifter blir avhengige av å rekruttere internasjonalt i høyere grad.

Flere eldre og færre yrkesaktive

- Eldrebølgen gjør at det er enda viktigere enn tidligere å bruke alle yrkesaktive. Da blir vi bare mer avhengige av å ha et utdanningssystem som er tilpasset fremtidens behov for arbeidskraft.

Kravstore arbeidere

- Kompetansekravet i arbeidslivet øker. Dette bidrar til at det blir konkurranse om de kunnskapsrike medarbeiderne, noe som gjør at arbeidstakeren i større grad kan stille krav til sin arbeidsgiver.

Les også i E24: Halvparten av dagens jobber kan bli erstattet innen 20 år

20.- 21. november arrangerer Abelia sin årlige HR-konferanse. Alle trendene som er nevnt over er aktuelle for årets tema. Hva er forutsetningene for å lykkes i et næringsliv som stadig er i endring? Hvordan sikre at organisasjonen og medarbeiderne er best mulig rustet for fremtiden? Her finner du mer informasjon og kan melde deg på.