I Norge i dag preges arbeidsliv og ledelse av et uvanlig høyt kostnadsnivå. Det har ikke alltid vært sånn.

- TV-programmet "Hvem tror du at du er" på NRK, der kjendiser graver seg tilbake til sine forfedre, gir et tydelig bilde på at Norge bare for noen generasjoner siden var preget av fattigdom og blodslit, sier Arnulf. Norge har utviklet seg i rekordfart, noe som gjør at vårt samfunn i dag består av høy utdanning og effektivitet. Samtidig har vi gjort oss avhengig av høy produktivitet. Dette stiller høye krav til både medarbeidere og ledere som et sosialt system i arbeidslivet, sier han.
I fattige land vil det være de kortsiktige interessene som rår, og dermed får man helt andre systemer og forhold mellom arbeidsgiver og ansatte. Systemer der ansatte i våre øyne unyttes på det groveste er helt vanlig under andre økonomiske forhold enn det vi er vant med i Norge, sier Arnulf.

- Jeg er opptatt av det internasjonale aspektet ved ledelse og hvordan ledere ofte ikke får det til på tvers av kulturer, sier Arnulf. Kanskje noe av årsaken ligger i en slags blanding mellom sosioøkonomiske og kulturelle årsaker med utgangspunkt i at vi alltid har vært så få mennesker i dette landet?

Hvordan sykehusene fungerer i Norge synes jeg er et godt bilde på hvordan dagens samfunn fungerer. Det eneste lokale elementet ved et sykehus er responstiden. Behandlingsformer er utviklet andre steder i verden. Utstyret er testet og laget internasjonalt, sier Arnulf. Og dette er ganske nytt.

Mange tror at den sosialøkonomiske bakgrunnen ikke er av betydning for arbeidsliv og ledelse. Da er det viktig å påpeke at det er ikke norsk kultur som gjør at man skal skrive reiseregningene sine selv og at det ikke lenger finnes sekretærer som kan hjelpe en med slikt. Det er den teknologiske og administrative utviklingen, sier Arnulf.
Jan Ketil Arnulf var nylig med på Abelias Samtale om ledelse.

Her kan du lese intervjuet med han – Husk å lede

Arnulf er også aktuell med boka Hva er ledelse

Samtale om ledelse

31. januar var Jan Ketil Arnulf på Abelias Samtale om ledelse. - Ledelse er et nytt ord, sier Arnulf. Før 1842 snakker ingen om ledelse, sier han. Ledelse erstatter ordet lydighet og plikt. Før var det ingen spørsmål om lederferdigheter. Det gjaldt å adlyde så fort "uniformen" var på.

- Samtale om ledelse ble en slags filosofisk "food for tought" begivenhet. Jan Ketil snakket om ledelse som fenomen og hvordan ledelse som begrep har utviklet seg. Jeg fikk inntrykk av at deltagerne syntes det var bra å få mulighet til å tenke litt overordnet på ledelse og det kom mange gode refleksjoner rundt bordet, sier Pål Eriksen, leder for kunnskapsledelse i Abelia.

Kontaktperson Elin Backe Christophersen

ebc@abelia.no

+47 23 08 80 79