Hva er god ledelse?

- Det er et stort spørsmål som det er vanskelig å svare kort på, sier Arnulf. Jeg har skrevet en bok om det. Kortversjonen går ut på at ledelse er et ord som er funnet opp for å beskrive forpliktelsen som ligger i å skulle levere resultater. Og da sier det i utgangspunktet ikke noe om hvordan ledelse skal gjøres. Den kanskje største jobben for en leder ligger i å fortolke virkeligheten for folk slik at de blir med på reisen og godtar resultatet, sier Arnulf. Ledelse er rett og slett en stor fortolkningsjobb – mye større enn det folk tror. Det handler om å være en troverdig billett til framtida. - Gode ledere gjør det mulig for folk å skape verdier og får folk til å bli forbløffet over seg selv og egen prestasjon, sier Arnulf.

Hva må til for å bli en bedre leder?

- Først og fremst må man interessere seg for hva ledelse er. Det er alltid smart å være profesjonell, sier Arnulf. Jeg har lenge vært opptatt av hva ledere faktisk gjør istedenfor å lede. Ofte handler det om at man hemmes fordi man gjør feil ting eller ting på feil måte. Jeg ser en tendens som går i retning av at mange ser på sine medmennesker som begrensninger framfor muligheter.

Jan Ketil Arnulf har i tillegg til sin forskning på området ledelse selv opplevd både god og dårlig ledelse. Hans egne erfaringer sammenfaller med de erfaringene som forskningen hans viser. – Alle vet hva god ledelse er, sier han. Summen av erfaringer folk har viser at det er vanskelig å komme unna. Da er det fem punkter det dreier seg om:

  • Tillit
  • Utvikling
  • Respekt
  • Anerkjennelse
  • At man blir løftet i forhold til begrensninger man har lagt på seg selv

Hvorfor er ledelse viktig?

- Fordi det er så mange som glemmer å drive med det. Det finnes så mye annet betydningsfullt å være opptatt av. Folk legger begrensninger for seg selv gjennom vante oppfatninger av verden. Ledelse er faktisk noe du driver med mens du gjør noe annet. Ledelse er et eneste stort tillitsprosjekt.

Uten tillit er det vanskelig å få resultater, sier Arnulf. Tillit bygges langsomt. Mistillit kommer plutselig. Det er avgjørende å forstå at tillit reduserer transaksjonskostnader og støy i virksomheten og er en generell olje for systemet. Du kan ikke kalle inn til et møte der tillit er på dagsorden. Tillit er en konsekvens av alt du holder på med.

Mer informasjon om Jan Ketil Arnulf finner du på BI sine nettsider.

Arnulf er aktuell med boka "Hva er ledelse".

Samtale om ledelse – en arena for toppledere

Samtale om ledelse er en uformell arena for deg som er øverste leder i en medlemsbedrift i Abelia. En arena der dialog og samtale rundt bordet står i sentrum. Arenaen har som regel mellom 10 - 15 deltakere. Vi ønsker ditt engasjement, dine erfaringer og synspunkter, og ikke minst dine spørsmål om det du lurer på. Til Samtale om ledelse inviterer vi anerkjente forskere til å innlede og delta i samtalene. På denne måten ønsker vi å bygge bro mellom teori og praksis.

Mer informasjon og mulighet for påmelding til samlingen torsdag 31. januar finner du i Abelias arrangementskalender.

Kontaktperson Elin Backe Christophersen

ebc@abelia.no

+47 23 08 80 79