Kontrollør Thor Bjørn Bye under kontroll av en KONE-heis
Kontrollør Thor Bjørn Bye under kontroll av en KONE-heis

Fakta

Stiftelsen Norsk Heiskontroll ble etablert for 25 år siden da det ble bestemt at heisene i Norge skulle gjennom en sikkerhetskontroll annethvert år. Til daglig brukes navnet Heiskontrollen. Det finnes i overkant av 40.000 heiser i Norge. Heiskontrollen kontrollerer i overkant av 30.000 av disse. Det blir ca 15.000 heiskontroller i løpet av ett år. De har seks kontorer fordelt rundt om i Norge, og har totalt 44 ansatte.

Magne Kalstad er administrerende direktør i Heiskontrollen. Han har hovedbase i fine kontorlokaler på Ullevål stadion i Oslo, og reiser mye rundt for å opprettholde kontakten med de 6 områdekontorene og medarbeidere som er spredt rundt i landet. – Det er viktig for meg å være en synlig leder i det daglige, sier Kalstad.

Abelias ledertrening

Kalstad har sammen med områdelederne deltatt på alle samlingene i Abelias ledertrening (G)lede. Det betyr at de sammen har vært gjennom temaene lederskap, motivasjon og kommunikasjon. – Nettopp fordi vi er en spredt organisasjon, var det viktig for meg å samle denne gruppen ledere for å gjennomføre treningen sammen. På den måten utvikler vi en felles kultur og et felles ståsted for utøvelse av ledelse, sier Kalstad, som har lang erfaring som toppleder. Han har blant annet vært leder for Bergens Tidende og er nå administrerende direktør på tredje året for Heiskontrollen. – Det er ikke nødvendigvis viktig å lære så mye nytt, men det å utfordre sitt eget tankesett i en gruppe gir nye perspektiver og er nyttig i seg selv. Jeg satte stor pris på formen der det var lagt opp til mye trening og refleksjon og lite akademisk tilnærming. Man blir ingen god leder ved bare å lese litteratur om ledelse. Ledelsesferdigheter må trenes. Du kan for eksempel ha lest en rekke gode bøker om temaet, men evner du ikke å kommunisere, kommer du ikke særlig langt, sier Kalstad.

Tilbake til Heiskontrollen

- Når man er lokalisert på ulike steder i landet, er det ikke til å unngå at det vokser frem litt forskjellige kulturer på de forskjellige stedene, sier Kalstad. Dersom man er dette bevisst, tror jeg man kan klare å dra disse kulturene sammen. Da er det viktig med et felles utgangspunkt. Ledertreningen til Abelia har gitt oss dette. For oss handler det om en fortelling som kan virke enkel: Sørge for at norske heiser er sikre. Men hva betyr egentlig dette i det daglige? Som leder blir det viktig å gå foran, synliggjøre målene og motivere for disse, sier han.

Jobber smartere med smarttelefon

Annethvert år skal en heis ha besøk av en heiskontrollør. Heiskontrollørens oppgave er å påse at alt står bra til med heisen. Det er strenge rutiner og forskrifter å forholde seg til når det gjelder utførelsen av dette arbeidet. Sjekklisten en kontrollør skal gjennom består av ca. 40 punkter. – Etter smarttelefonenes inntog har vi effektivisert innrapporteringen betraktelig, sier Kalstad. Vi har utarbeidet vår egen app som alle våre kontrollører er utstyrt med. Med denne appen får kontrolløren en oversikt over hvilke heiser som står for tur, oversikt over hva som skal sjekkes og mulighet til å utdype feilmeldinger. Straks kontrollen er ferdig ligger rapporten klar i databasen vår og dermed tilgjengelig på heiseierens «min side». Eier, og servicefirma om eier har avtalt det, får umiddelbart e-post med lenke til rapporten. – Dette har gjort hverdagen betraktelig mye enklere for våre kontrollører, sier Kalstad. Det er bare positive tilbakemeldinger på denne løsningen. Det hender en sjelden gang at en telefon faller ned i heissjakta, men utover dette fungerer systemet knirkefritt, sier han.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094