Ny forskning peker på viktigheten av motivasjon, som er et sentralt tema på vår ledertrening, sier Henjesand.

Som leder har du ansvar for å skape mening for dine medarbeidere. Å skape mening handler om å skape tydelighet rundt spørsmålene 1) Intensjon: Hva skal det vi holder på med føre til, og hva skal vi oppnå sammen? 2) Rammer: Hvilket handlingsrom er det som gjelder, evt. hvilket handlingsrom må vi skaffe oss? Dette er temaet for Abelias ledertrening, (G)lede, på Voksenåsen 27. februar.  

Medarbeidernes motivasjon er helt avgjørende for verdiskaping, særlig i kunnskapsbedrifter. Motivasjon er avgjørende for i hvor stor grad en kunnskapsarbeider velger å engasjere seg i arbeidet. Det er motivasjon som bestemmer hvor hardt, målrettet og utholdende han eller hun engasjerer og involverer seg i de oppgavene som skal løses. Verdier skapes gjennom innovasjon, egenutvikling, kunnskapsdeling og vilje til å hjelpe andre. En demotivert medarbeider kan i verste fall være verdiødeleggende. Dette er noen av konklusjonene i en forskningsrapport Abelia har utarbeidet i samarbeid med professor Rune Lines ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Kan ledelse skape verdi?      

I mange sammenhenger forsterkes myten om at fravær av ledelse er den beste medisinen for å opprettholde en kunnskapsarbeiders motivasjon. Autonomi er avgjørende. Styring og ledelse bør unngås. Forskningen Rune Lines har utført sammen med Abelia synliggjør en annen virkelighet. –
- Kunnskapsarbeideren er ikke en konstant hypermotivert medarbeider som bare vil være i fred. Kunnskap om hva som demotiverer og motiverer medarbeideren er derfor grunnlag for all kunnskapsledelse. Å lede kunnskapsarbeidere handler om at lederen forsøker å skape verdi for virksomheten gjennom å påvirke motivasjonen til medarbeiderne, konkluderer Rune Lines.

Vi må vite mer

Gjennom et forskningsprosjekt innenfor FOCUS-programmet ved NHH skal Rune Lines jobbe videre med å finne ut mer om hva som påvirker motivasjon hos kunnskapsarbeidere. Utfordringen med den forskningen som ligger til grunn for dagens lederteorier og normer for ledelse er at den i liten grad fanger opp endringene i arbeidsstyrken som skal ledes. De som i dag og for fremtiden skal ledes har mer og høyere utdanningen enn noen gang tidligere.

Les om forskningsprogrammet Abelia har initiert med Professor Rune Lines på forskning.no
Les hele forskningsrapport utarbeidet av Rune Lines i samarbeid med Abelia
Les mer om FOCUS programmet ved NHH

Ønsker du å øke din oppmerksomhet om hvordan du kan lede dine kunnskapsmedarbeidere, bli med på (G)lede – Abelias ledertrening. 27. februar med temaet lederrollen i Oslo. 13. mars med temaet kommunikasjon i Bergen, og 10. april med temaet motivasjon i Oslo.

Kontaktperson Elin Backe Christophersen

ebc@abelia.no

+47 23 08 80 79