Søker morgendagens ledere

Global Future er en nasjonal talentmobilisering av høyt utdannede mennesker med flerkulturell bakgrunn for videre kvalifisering til lederposisjoner og styreverv i privat og offentlig sektor.

Programmet starter opp høsten 2012 og går over 16 spennende måneder.

NHO har initiert og leder prosjektet i regionene, og et bredt partnerskap støtter programmet. Finnes det potensielle kandidater i din bedrift?

Mer informasjon om søkeprosess og søknadsfrister finner du NHO Rogaland sine nettsider og NHO Oslo og Akershus sine nettsider.

På Global Future sine nettsider finner du mer informasjon.

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842