I Klassekampen 6.mars kommenterer professor Svein Sjøberg PISA-testing og fremhever i den forbindelsen Abelias tanker om hva fremtidens ledere vil trenge av kompetanse:

- Noe liknende har Abelia, NHO-foreningen for Norske teknologibedrifter, funnet at de trenger fra ledere innen sitt område: Evne til å kommunisere, strategisk tenkning, evne til å motivere, omtanke for medarbeidere, trygg på seg selv, faglig dyktig, visjonær, god tallforståelse. (Klassekampen, torsdag 6.mars 2014)

Abelia har jobbet i mange år med å utvikle gode tilbud til ledere i medlemsbedriftene.  Ett av tilbudene er (G)lede.

Flere samlinger.

(G)lede består av tre dagssamlinger. Samlingen "Å lede" danner basisen for de øvrige og må tas først. Hver samling er avsluttende, og som deltaker velger du selv hvor mange samlinger du ønsker å delta på.

  • Å lede – Hvordan skape resultater og gjennomslag som leder?
  • Å motivere – Hvordan bidra til indre motivasjon hos dine medarbeidere?
  • Å kommunisere – Hvordan bli tydeligere i din framtreden og din kommunikasjon som leder?

Vår ambisjon er å gjøre din ledergjerning enklere. Samlingene baserer seg på aktiv deltakelse. Vi veksler mellom teori, praktiske øvelser, erfaringsutveksling og refleksjon. Ditt bidrag i samspill med de andre lederne er avgjørende for at du skal få best mulig utbytte.

I Abelia er vi opptatt av at ideer oppstår i møte mellom mennesker og på tvers av fag og bransje. På (G)lede kommer du i dialog med ledere fra ulike miljøer.

Neste (G)ledesamling er 26. mars. For mer informasjon og påmelding, klikk her. For mer informasjon om de andre samlingene, ta en titt på Abelias kalender

HVEM KAN DELTA?

Ledere – om du er ny eller erfaren i lederrollen eller om du er toppleder, mellomleder eller prosjektleder, er ikke avgjørende.

Hva mener andre om (G)lede?

Det er viktig at deltakelse på (G)lede gir noen gode verktøy for utøvelse av lederrollen. Vi har intervjuet to av (G)lede - deltakerne for å høre deres tanker etter å ha deltatt på samlingen "Å lede".

 

Kontaktperson Elin Backe Christophersen

ebc@abelia.no

+47 23 08 80 79