Vi gir deg verktøyene du trenger for å skape resultater gjennom andre og få organisasjonen til å trekke i samme retning.  Slik får du trygge, engasjerte og motiverte kunnskapsmedarbeidere.

(G)lede består av tre dagssamlinger. Samlingen "Å lede" danner basisen for de øvrige og må tas først. Hver samling er avsluttende, og du velger selv hvor mange samlinger du ønsker å delta på.

  • Å lede – Hvordan skape resultater og gjennomslag som leder?
  • Å motivere – Hvordan bidra til indre motivasjon hos dine medarbeidere?
  • Å kommunisere – Hvordan bli tydeligere i din framtreden og din kommunikasjon som leder?

Vår ambisjon er å gjøre din ledergjerning enklere. Samlingene baserer seg på aktiv deltakelse. Vi veksler mellom teori, praktiske øvelser, erfaringsutveksling og refleksjon. Ditt bidrag i samspill med de andre lederne er avgjørende for at du skal få best mulig utbytte.

I Abelia er vi opptatt av at ideer oppstår i møte mellom mennesker og på tvers av fag og bransje. På (G)lede kommer du i dialog med ledere fra ulike miljøer.

Hvem kan delta?

Ledere – om du er ny eller erfaren i lederrollen eller om du er toppleder, mellomleder eller prosjektleder, er ikke avgjørende.

Faglig grunnlag

Abelias medarbeidere Hilde Widerøe Wibe, Inge Jan Henjesand, Tarje Bjørgum og Elin Backe Christophersen er faglig ansvarlige og de vil bytte på å lede samlingene. Materialet er hentet fra Kommunikologi©, som er studiet av struktur og dynamikk i kommunikasjon og forandring. Fagdisiplinen bygger på komparativ forskning og sammenfatning av et stort forskningsunderlag fra samfunns- og humanioravitenskapene siste 50 år, med startpunkt i Gregory Bateson og Palo Alto-skolens forskning på 1950-talet. Samlet presenteres et begrenset antall nøkkelfaktorer som er aktive ingredienser i alle typer av ledelses- og forandringsprosesser.

Les også hva tidligere deltakere synes om (G)lede

Følg med i Abelias arrangementskalender for hvor og når neste (G)lede arrangeres

Kontaktperson Elin Backe Christophersen

ebc@abelia.no

+47 23 08 80 79