Det finnes mange foredrag og teorier om ledelse. Du kan lese mange bøker om ledelse uten at det nødvendigvis gjør deg til en bedre leder. I en kompleks verden er det nødvendig å forenkle og holde få tanker i hodet samtidig. Vi tror at det som skaper forandring er å trene på å være en god leder. Ved å bli bevisst og tydelig i din egen rolle, er det lettere å motivere medarbeidere.

Denne samlingen består av ulike pedagogiske aktiviteter. Her får du anledning til å utvikle nye ferdigheter eller forsterke allerede godt utviklede ferdigheter. Vi vil presentere noen verktøy som hjelper deg til å bli mer bevisst og en bedre leder. Vi vil by på teori, modeller og praktiske eksempler. Du vil møte andre ledere, og det bli anledning til å utveksle erfaringer, samt diskutere og reflektere rundt temaer som handler om ledelse av kunnskapsbedrifter.

Gjennom samlingene vil du som deltager få innsikt i:

  • Hvem er jeg som leder?
  • Hva gjør jeg som leder?
  • Hvordan kan jeg bli en bedre leder?
  • Hvordan skape endring?

Ledertreningen egner seg for ledere som ønsker å trene sine lederferdigheter og som ønsker økt oppmerksomheten på utøvelsen av lederrollen. Om du er ny eller erfaren i lederrollen eller om du er toppleder, mellomleder eller prosjektleder er ikke avgjørende.

Praktisk informasjon:

Sted: Voksenåsen, Oslo
Dato: 19. mai
Tid: kl 10.00 - 18.00
Pris: 2.000, inkl lunsj

I tillegg til denne samlingen, vil det fra høsten av avholdes samlinger med temaene: Motivasjon, Kommunikasjon og Ubevisst ledelse. Hver samling er enkeltstående og du velger selv om du ønsker å delta på en eller flere av samlingene. Vår anbefaling er likevel at du prøver å få med deg alle.

Det er Abeliamedarbeiderne Elin Backe Christophersen, Hilde Widerøe Wibe, Inge Jan Henjesand og Tarje Bjørgum som vil være fasilitatorer og faglig ansvarlige for samlingene. Alle har studert kommunikologi, som er det faglige grunnlaget for samlingene.

Kommunikologi er et studie av struktur og dynamikk i kommunikasjon og forandring når all opplevelse og all adferd/beteende er valgt definert - beskrevet og forstått - som kommunikasjon.

Kontaktperson Elin Backe Christophersen

ebc@abelia.no

+47 23 08 80 79