- Det var lenge en oppfattelse om at kunnskapsmedarbeidere er selvstendige og at de klarer seg på egen hånd. Jeg tror den ledelsen de trenger handler mye om å bli sett, og det trenger vel alle ansatte, sier Chaffey. Nå er det et behov for større fokus på ledelse ved utdanningsinstitusjonene. Tradisjonelt er det økonomiutdannelsen som har tilbudt fordypelse i ledelse. Dette burde være mulig ved alle fagretninger, sier Chaffey.

Den første i verden

Alexander Sandvik disputerer fredag 16. desember ved Norges Handelshøyskole med sin doktoravhandling om kunnskapsmedarbeidere og ledelse. Han er den første i verden som har målt hva slags ledelse som virker på høyt utdannede mennesker. – jeg fant ut at de lederne som lykkes er de som driver det vi kaller for transformasjonsledelse, sier Sandvik til Dagens Næringsliv.

Transformasjonsledelse

Er en ledelsesform som blant annet kjennetegnes ved:

  • Ledelse som har til formål å skape en felles visjon og en attraktiv fremtid for medarbeidere
  • At budskapet kommuniseres på en karismatisk måte slik at det skapes emosjonelle og følelsesmessige responser som fører til et ønske blant de ansatte om å oppfylle visjonen
  • At lederen legger til rette for kreativitet og innovasjon og stimulerer medarbeideren intellektuelt ved å stille kritiske spørsmål som drar prosessen videre
  • At medarbeiderne trekkes med i utformingen av målet. Dersom dette ikke skjer, kan det by på utfordringer for lederen fordi kunnskapsnivået hos medarbeideren ofte er høyere enn nivået hos lederen selv
     

Kontaktperson Elin Backe Christophersen

ebc@abelia.no

+47 23 08 80 79