- Å se sine medarbeidere før de blir syke handler kort fortalt om to ting, sier Lundberg: 1) At du som leder er i stand til å fange opp faresignaler og ta det opp med den aktuelle medarbeider og 2) At medarbeiderne blir ledet og lært opp til å ha et bevisst forhold til selvledelse.

Med hjernen som produksjonsmiddel

Har vi det travlere enn før? Vi spurte Erik Møller, daglig leder i Zen Leadership som er medlem i Abelia. – Vi har det travlere i den forstand at hjernen har flere ting den må forholde seg til, sier Møller. Når hjernen er det viktigste produksjonsmiddelet, må vi forstå hvordan den virker og hvordan vi kan få mest ut av den. Det kreves en mye mer bevisst kompetanse og utøvelse av selvledelse fra oss i dag enn tidligere.

Bevisst selvledelse handler om å leve og jobbe effektivt i tråd med hjernen og nervesystemet. Og hva er egentlig effektivt for den menneskelige hjernen? – Det er ikke det samme som for en datamaskin, sier Møller. En datamaskin er effektiv når den har minst mulig "nedetid" og jobber raskt. For hjernen er det så å si motsatt. Å være "på" hele tiden kan fungere en stund, men så fungerer det ikke lenger. Det er da vi får det jeg kaller for den "overtenkende" hjernen, sier Møller. Dette kan gi utslag som søvnproblemer, negativt stress, muskel- og skjelettplager, tap av arbeidsglede og til sist utbrenthet. Hjernen har ikke evnen til å fokusere mer enn en viss tid av gangen. Den kan sammenlignes med en muskel. Den trenger trening og hvile for å virke riktig.

Bevisst pauseregime

Vi må tilpasse måten vi jobber på etter hjernens behov. Da trenger man et helt bevisst pauseregime. I løpet av arbeidsdagen må man ha et utvalg av ulike pauser. Noen av disse bør være i form av mental avspenning, såkalte ”powernaps” eller korte mindfulness-øvelser. Tenk deg hjernen som en motor. Dersom motoren på bilen går varm, stopper vi for å kjøle den ned. Dersom vi ikke gjør det, skjærer hele motoren seg. Det samme gjelder for hjernen. Den trenger å kjøle seg ned. Uten mental hvile får den aldri kjølt seg ned, sier Møller.

Stress smart og klokt

Dersom man har et bevisst pauseregime oppfordrer man sine medarbeidere til å stresse på en smart og klok måte. Målet er ikke å kvitte seg med stress. Det lar seg ikke gjøre. Det viktige er å trene og lære seg måter å utøve vårt arbeid på – over tid – som er i tråd med hjernens behov, sier Møller. Dersom man ikke håndterer den "overtenkende" hjernen på riktig måte, vil man etter hvert få problemer med å være mentalt til stede og miste evnen til å fokusere og ta gode beslutninger.

Den rette vaksinen

- Abelia tror på at god ledelse vil være avgjørende for om virksomhetene lykkes i fremtiden. Fremtidige arbeidstakere vil søke både frihet, og selvstendighet. De vil likevel kreve å bli sett og ivaretatt, både når det går bra, og når hverdagen er krevende. Kompetanse om ledelse, og et fokus på å kunne se og følge opp sine medarbeidere vil dermed være essensielt i en leders hverdag.  Ledere må legge inn tid til medarbeideroppfølging, ha kunnskap om faresignaler, og øve på den nødvendige samtalen, sier Gro Lundberg. Dette kan være den rette vaksinen mot mange av dagens sykemeldinger.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546