Om undersøkelsen kunnskapsledelse og omdømme:
Undersøkelsen er et samarbeid mellom Abelia og Madigan kommunikasjon. Respondentene i undersøkelsen er kunnskapsbedrifter med over 20 medarbeidere blant Abelias medlemsvirksomheter. Bedriftene tilhører følgende bransjer: forskningsinstitusjoner, kreative yrker, konsulenter, IKT-bedrifter. Intervjuene ble i hovedsak gjennomført i 3. kvartal 2010.

Lederen en gallionsfigur

Kunnskapslederen står ovenfor mange dilemmaer. 2/3 av lederne sier at topplederjobben innebærer at de skal være bedriftens ansikt utad, samtidig som de skal være en motiverende leder internt. 20 % har opplevd kritikk internt fra medarbeideren fordi de ikke forstår bedriftens løsninger og tjenester. Mange oppgir at de er svært forsiktige med hva de uttaler seg om og trekker gjerne på fagfolkene sine.

Synliggjøring er viktig

92 % forteller at aktiv synliggjøring av spisskompetanse er viktig. - Kunnskapsbedrifter lever av sin spisskompetanse, og synliggjøring av denne er derfor svært viktig. Samtidig kan kunnskapslederen oppleve å bli motarbeidet av fagfolkene nettopp på ekstern profilering. Dette handler i stor grad om manglende forståelse for de ulike rollene, sier Elin Festøy, daglig leder i Madigan kommunikasjon.

Fagfolk høyest status i kunnskapsbedriften

2/3 oppgir at fagfolkene i noen eller større grad har høyere status enn lederen internt i bedriften. Nettopp et tydelig tegn på flate strukturer. En kunnskapsleder lykkes kanskje nettopp når han/hun er en dyktig fasilitator som trekker i trådene og som lar fagfolkene utfolde seg – slik som regissøren som har gjort jobben når teppet går opp på premieredagen.

Leder eller fagekspert?

64 % sier at det er viktigere at ledere motiverer enn at de er faglig orientert. Samtidig påpekes det at fagkompetanse er viktig for å få respekt blant medarbeiderne. Mange innrømmet at ledelseskompetanse kanskje ikke har god nok anerkjennelse i bedriften. -Rollen som leder er åpenbart annerledes enn i andre bedrifter, men den kan ikke bare handle om å være en dyktig fagperson, sier Chaffey. 

Kontaktperson Elin Backe Christophersen

ebc@abelia.no

+47 23 08 80 79