Det er lett å tenke at Mood med sine erfaringer representerer motsatsen til det å lede en kunnskapsbedrift. Om ikke annet, så i alle fall et ytterpunkt. Med dette som utgangspunkt vil du bli overrasket over likhetene. Overføringsverdien er stor. Her er det mye å lære.

Hva betyr det for deg å lede i ukjent terreng?

- Det første som slår meg er at vi leder i ukjent terreng mye oftere enn det vi tror, sier Mood. For eksempel var det ingen som kunne spå Berlinmurens fall i oktober 1989. Likevel ble hele verden vitne til denne begivenheten bare en måned senere. På samme måte var det ingen som trodde Putin ville bruke militærmakt i Europa – snarere tvert imot. Hendelsene i den senere tid viser at det er et helt annet terreng vi står overfor.

Mine konkrete erfaringer handler om å gå inn med min menneskelige kapital i situasjoner der jeg ikke vet hva jeg vil møte, sier Mood. Jeg vet det blir dramatikk. Jeg vet det kan gå veldig feil. Jeg vet det blir motkrefter. Uansett er man nødt til å møte overraskelsene og snu dem til sin fordel. Samtidig skal du beskytte liv og helse, og utføre det oppdraget du er satt til. Det er fryktelig vanskelig. Likevel er det ingenting som er mer givende enn å oppleve at det er mulig å gjennomføre i et team - sammen med gode kolleger - som ønsker det samme, sier Mood.

Kan du trekke frem noen egenskaper du mener er særlig viktig når man skal lede i ukjent terreng?

- Jeg vil trekke frem to hovedegenskaper, sier Mood. Besluttsomhet i kombinasjon med ydmykhet. Den ene uten den andre går ikke. Man må ha begge deler. Det fungerer dårlig å ha overdreven tro på egne løsninger. Man må være åpen og lyttende. Selvsentrert arroganse fungerer aldri.

Om Robert Mood:

Har ledet Telemarksbataljonen i Kosovo, Operasjonsavdelingen i Forsvarets Overkommando og vært sjef for Hæren og Forsvarets veterantjeneste. I april 2012 fikk Mood i oppdrag å bistå Kofi Annan i hans arbeid som FNs og Den arabiske ligas spesialutsending i Syria. I statsråd 24. januar 2014 ble Mood forfremmet til generalløytnant, og samtidig ble det kjent at han blir ny sjef for den norske Militærmisjonen i Brüssel.

Du møter Robert Mood på Abelias årskonferanse 5. juni "Å lede i ukjent terreng". Du finner mer informasjon og påmelding til konferansen her.