Kan du si et par ord om Abelias overordnede oppdrag og veksten fra oppstarten i 2001 og frem til i dag?

Abelia har vokst hvert eneste år siden starten i 2001, og er nå den fjerde største landsforeningen i NHO. Det gjør Abelia til en viktig stemme for norske teknologi- og kunnskapsbedrifter i dialogen med offentlige myndigheter, og bidrar til medlemsbedriftenes lønnsomhet gjennom gode rammebetingelser. I Telenor er vi opptatt av at digital kommunikasjon gjør endringer mulig både for enkeltindivider og små og store virksomheter, at digital kommunikasjon bidrar til å bygge samfunn og legger grunnlaget for en bedre fremtid. Gjennom ny kunnskap og teknologi bidrar alle Abelias medlemsbedrifter på ulik måte til utvikling, endring og svar på de store utfordringene vår verden står overfor. Organisasjonens overordnede oppdrag er å bidra til at medlemmene får gjennomslag og lykkes i sitt arbeid, sier Kårhus.

Abelias visjon "drivkraft for kunnskapssamfunnet" må omsettes i konkrete tiltak. Et ferskt og godt eksempel på dette er revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem 1. juni. - Det ble gjennomslag med 40 millioner til en pre-såkornordning for å mobilisere privat tidligfasekapital til nytt innovativt næringsliv, noe som Abelia har jobbet med over lengre tid for å få gjennom. Videre kommer det 10 millioner til klimaforskning, 25 millioner i påfyll til FORNY, 470 nye studieplasser og 20 millioner i økning til miljøteknologiordningen. Til sammen utgjør dette 95 millioner kroner av et totalt budsjett på 397 millioner. Det er meget god uttelling som Abelia og medlemsbedriftene bør være godt fornøyde med, sier Kårhus.

Hva er det første du tenker på når du hører fornying av Norge?

- Det aller første som slår meg er at vi må finne nye løsninger for eksisterende behov. Repetisjon gir ikke fornying. Vi må koble sammen nytt med det eksisterende og i mye større grad samarbeide på tvers av tradisjonelle fag og funksjonsområder. Som Christine Korme, en av Abelias nyeste medarbeidere, så klokt sa det i et intervju: Kofferten og hjulet hadde begge eksistert i årevis før noen fant på å sette hjul på kofferten. Jeg er sikker på at en rekke ting i offentlig sektor kan kobles sammen, blant annet ved hjelp av smart teknologibruk, slik at man opplever enklere og bedre tjenester - både som innbygger og medarbeider. Og på dette området mener jeg Abelias medlemsbedrifter har svært mye å bidra med, spesielt om offentlige anskaffelser legger til rette for å ta i bruk slike nye innovative løsninger, sier Kårhus.

Abelias medlemsbedrifter har også egne behov for både å utvikle og fornye egne virksomheter for å være konkurransedyktige, noe som også kan innebære omstilling for virksomheten og dens ansatte. I denne anledning vil jeg også trekke frem viktigheten av tilbudet Abelia har til sine medlemmer med rådgivning og bistand i slike situasjoner.

Hvorfor er Abelia en viktig aktør i samfunnsdebatten?

Eksempelet over med gjennomslagene i revidert statsbudsjett sier mye. Som den fjerde største landsforeningen i NHO-systemet blir Abelia lyttet til av viktige beslutningstakere og politikere. Samtidig kjenner Abelia godt til hvordan politikk utformes, vedtas og gjennomføres, og har samtidig gode kontakter i de viktigste nettverkene. Summen av alle medlemsbedriftene gir en solid balast i meningsdannelsen, og bringer mange verdifulle og ulike aspekter på banen når det handler om hva som blir viktigst i Norge fremover, sier Kårhus.

Kontaktperson Hege Wullum

hege.wullum@abelia.no

+ 47 977 53 529