Robert Mood bergtok salen med sitt kraftfulle budskap. Konfransier Marianne Danielsen forsøker å lure hemmeligheter ut av Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner
Robert Mood bergtok salen med sitt kraftfulle budskap. Konfransier Marianne Danielsen forsøker å lure hemmeligheter ut av Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Det var ingen tvil om at samtlige innledere vektla tilstedeværelse, ydmykhet og tillit som viktige verktøy for å lede i det ukjente. Flere poengterte at fremtiden alltid vil representere det ukjente, og at endringer nå er regelen, ikke unntaket i deres bedrifter. Skal endring bli en vellykket prosess i organisasjonen, må ledere trene og øve på å endre - "Train as you fight".

Til alle som deltok på årskonferansen - takk for praten!

Ønsker du å gjenoppleve noen av konferansens øyeblikk: Du finner opptakene her

Her finner du en samling med intervjuer av foredragsholderne

Les blogginnlegget til konferansier Marianne Danielsen fra Engasjert Byrå her

Les blogginnlegget til Håkon Haugli her

Les også: Å lede i en kunnskapseksplosjon

Twitterfeed: #ledelse14