Om Aurora verksted
Aurora Verksted SA er organisert som et selveid, selvdrevet kooperativ for kunstnere med og uten funksjonshemninger. De tilrettelegger varige arbeidsplasser innen kunst, design og håndverk for arbeidstakere med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemming og fysisk funksjonshemming

Hva er din ledelsesfilosofi?

Som leder har jeg et dobbelt fokus. Det ene og viktigste området er å drive de framtidsrettede prosessene i organisasjonen. Dette inkluderer visjon, verdiprosesser, strategi og det å inspirere til vekst og utvikling. Det andre området er å drive prosessene som gjør oss stadig bedre og i stand til å nå målene våre. Dette inkludert evaluering og læring av tidligere erfaringer, teamutvikling, kommunikasjon, arbeid med kvalitetssystemer og kreative prosesser.

Jeg forsøker å forstå utviklingstrekk som kan påvirke vår organisasjon, fange signaler i tiden, formulere dette for medarbeiderne og sikre at innsatsen vår følger visjonen. Vi skal være en inspirasjonsbedrift, så arbeidet med å inspirere medarbeiderne til å inspirere andre er noe av det viktigste jeg gjør.

Som sosial entreprenør handler vår utvikling ofte om å se behov i samfunnet og forstå hvordan vi kan bidra til ”mer lykke for flere”. Det krever både blikk på de store linjene i politikken og å kunne fange opp enkeltmenneskenes historier. For å få til resultater dette trenger vi en fleksibel, oppfinnsom og lærende organisasjon og min jobb er å sikre at visjonen og retningen er tydelig og at de organisatoriske virkemidlene fungerer til minst mulig kostnad.

Som design, kunst og håndverks bedrift skal vi stadig levere nye produkter av høy kvalitet. Som øverste ansvarlig for prosessene som sikrer kreativitet og produksjon er det min jobb å sette sammen gode team, sørge for at det er færrest mulig regler, at metoder endres ved behov og at rommet for deltakelse er stort nok for den enkelte.

Jeg arbeider mye med læringsprosesser og kommunikasjon, noe som nok kommer av min fagbakgrunn og som en nødvendighet i en bedrift som ikke er stor nok til egen HR avdeling. Personlig er det noe av det som motiverer meg mest, å se andres vekst, og konkurransemennesket i meg jubler ekstra når vi seirer som team.

Jeg er nok en person med mye energi og ufortjent godt humør og benytter ofte humor og vennlighet i møte med medarbeiderne mine. Dessuten bruker jeg aktivt positive tilbakemeldinger når noen lykkes i noe. Jeg er løsningsorientert og det hjelper når utfordringer dukker opp.

Samtidig er det min jobb å ta de aller mest ubehagelige samtalene og avgjørelsene, være tydelig i konflikter og hjelpe til med å avslutte saker. Medarbeiderne mine skal vite at jeg er der også i motgang og står han av…..

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

Å sikre at vi har overlevd som en non-profit privat bedrift, mellom ”Staten og kapitalen”. Å ha ledet bedriften gjennom 25 år og se at vi stadig utvikler oss og det i større fart enn noensinne, at vi som gammel organisasjon er mer fartsfylt, mer effektive og med mer humor og kreativitet enn noensinne.

Å utvikle konseptet vårt med svært god omsorg og utviklingsmulighet for menneskene parallelt med avansert design og kunst/håndverksproduksjon.          

I det siste har vi fått til en viktig omorganisering av bedriften som var helt nødvendig ettersom vi har blitt så mye større i omfang og produksjon. Dette var ikke smertefritt, og det er hyggelig når tiden viser at det jeg la opp til av prosesser virket.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Sliter med et par organisatoriske valg tatt for lenge siden i en annen virkelighet, som låser noen muligheter i dag. Dette klarte jeg ikke å se før det ble erfart. Jeg hadde nok et vel optimistisk menneskesyn og vel idealistisk organisasjonssyn i min ungdom!

Å komme til, og sikre, finansiering fra NAV for arbeid vi utfører som burde vært betalt gjennom ordninger de har ansvaret for.

Har du et forbilde som leder?

Jeg har vært grunder og leder praktisk talt hele mitt yrkesaktive liv, så jeg velger meg en inspirator.

Nelson Mandela, står for meg som eksempel på hva individet kan velge, at det er mulig å velge dialog og forsoning som alternativ til hat og hevn, en prestasjon jeg er ydmyk ovenfor. Han forsterker mitt håp om at alt mennesket har skapt kan mennesket skape om, og at menneskelig potensial er stort.

--------------------

 

Se her for mer informasjon

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153