Fakta om Opera Software:

Nettleseren Opera utviklet av selskapet Opera Software har mer enn 310 millioner brukere over hele verden fordelt på mobiltelefoner, datamaskiner, TV og andre Internett-enheter. Selskapet som startet som et forskningsprosjekt i Telenor i 1994 med to ansatte, har i dag mer enn 850 ansatte fordelt på 16 kontorer rundt om i verden. Opera Software er kjent for sitt internasjonale miljø, med mer enn 50 nasjonaliteter representert ved hovedkontoret i Oslo.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Jeg vet ikke om jeg kan kalle det en filosofi men jeg har noen tanker som jeg føler bidrar til min måte å utøve ledelse på.

For å oppnå gode resultater kreves gode kunnskaper, hardt arbeid og tøffe prioriteringer - for å være leder i en internasjonal konkurranseutsatt bransje må man innse dette og like det.

I Opera er vi opptatt av å ha ledere som er resultatorienterte, jobber tett med teamet sitt og kan faget godt. Dette er en lederstil jeg også trives i. Jeg trenger å diskutere og vurdere flere ulike løsninger eller angrepsvinkler på en problemstilling. Derfor lufter jeg tanker og ideer med kolleger og teamet mitt før vi lander på rett løsning eller fremgangsmåte. Jeg har en genuin tro på at flere hoder tenker bedre enn ett. Samtidig er jeg opptatt av at jeg som leder tar ansvar, konkluderer og viser retning.

Jeg er også opptatt av å ha respekt for andre mennesker og møte dem med en nysgjerrighet på hva de tenker og kan bidra med. Opera er en kunnskapsbedrift med veldig smarte selvstendige medarbeidere, og her er det viktig å ha gode logiske begrunnelser og for beslutninger som fattes.

Som HR leder er jeg opptatt av å dempe travelheten min, jeg prøver å være bevisst på at når jeg beveger med rundt på kontoret eller i kantina så ønsker jeg å være imøtekommende og åpen for småprat med kolleger. I min jobb er det ikke en avbrytelse hvis en medarbeider snakker til meg - det er å håndtere jobben min - og ofte får jeg mye viktig informasjon om hva som foregår i organisasjonen på denne måten. I tillegg til at det er hyggelig.

Som leder ønsker jeg å være pragmatisk men også analysere følelser aktivt for å bruke dette i lederrollen. Med dette tenker jeg på at jeg kjenner etter hva jeg føler i ulike situasjoner for å kunne vurdere hvordan andre vil reagere i liknende situasjoner og bruke dette aktivt for å kunne planlegge prosesser og kommunikasjon på en enda bedre og hensiktsmessig måte. Det er viktig å bruke hele spekteret sitt som leder.

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

Jeg føler at jeg har lyktes i å bidra til å bringe Opera Software til neste nivå som selskap. Når jeg startet som HR Direktør var vi 450 ansatte og nå er vi over 900. Dengang hadde vi flest ansatte i Norge og Sverige, nå har vi ansatte i mer enn 16 kontorer på alle kontinenter. I HR avdelingen har vi klart å bygge opp systemer og rutiner som sikrer at vi har en god forutsigbar personalpolitikk i alle land, med gode ordninger som bidrar til et fleksibelt arbeidsliv med mulighet til en god balanse mellom arbeid og familieliv.

Vi har klart å bygge en veldig endringsresponsiv organisasjon som har gjennomført store teknologiske endringer, omorganiseringer, nedbemanninger innenfor enkelte områder, samtidig med stor vekst innenfor andre områder.
Dette er krevende organisatorisk men også livsnødvendig i vår bransje. Her er jeg særlig stolt av at vi er blitt gode på å planlegge godt men å gjennomføre disse store snuoperasjonene raskt, slik at organisasjonen er kortest mulig i ventemodus eller preget av usikkerhet.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Jeg jobbet som HR direktør i et selskap der jeg hadde ansvar for å integrere tre like store selskap til ett felles selskap med alt det juridiske rundt tariff og avtaleverk, sette felles mål og bygge en ny organisasjonskultur. Selskapene var svært ulike og to av dem hadde vært tøffe konkurenter gjennom mange år. Jeg la opp en veldig god prosess for integrering av selskapene der de tillitsvalgte var aktivt med og vi hadde rundebords konferanser på kontorer rundt om i hele organisasjonen og landet. Det var en engasjerende prosess og det virket som alt gikk veldig bra. Men det jeg hadde undervurdert var behovet for den samme omfattende integrasjonsprosess og de sterke følelsene i toppledergruppen der ledere fra alle de 3 selskapene var representert. Dette har lært meg mye om hvor viktig det er med forankring og diskusjoner rundt vanskelige temaer både i ledergruppa og ute i organisasjonen.

Har du et forbilde som leder?

Jeg synes det er mange flinke ledere og det som kjennetegner dem er at de har mye energi, at de er trygge på seg selv og har et genuint ønske om å lykkes sammen med medarbeiderne sine. Særlig dette med at lederen er trygg nok i seg selv til å se hvor hun trenger andres bidrag og trygg nok til å inrømme hva man ikke kan. Dette som jeg kaller trygghet, ser jeg at er en slags plattform lederen har og agerer utiftra. Det kan være sterk kompetanse på området, personlig styrke eller erfaring. En god leder er trygg nok til å vise tvil men også til å ta tøffe valg.

Jeg tror at hvis jeg skal trekke frem en leder må det bli den sjefen jeg hadde i min første lederjobb i Avinor. Han var dengang nesten dobbelt så gammel som meg og var en svært erfaren leder - det som imponerte meg med ham var hans genuine evne til å være nysgjerrig og hele tiden opptatt av å lære nye ting og å utvikle seg som leder. Han var ikke så god til å lytte, han hadde en tendens til å multitaske og ikke se på den som snakket. Jeg arrangerte et lederkurs for alle lederne i organisasjonen der vi blant annet trent te på noen enkle tips til å bli en bedre lytter. Slik som å se på den som snakker, nikke av og til etc. En uke senere kom sekretæren til lederen til meg og sa; " Jeg tror sjefen min er blitt forelsket i meg, vi har jobbet sammen i 10 år og nå har han begynt å se på meg når jeg snakker!" Dette er virkelig et bevis for meg på at man i en alder av 60 år fortsatt er lære- og endringsvillig.

Opera Software sine hjemmesider

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094