Fakta om EVRY:

Som Norges største IT-selskap har EVRY omfattende leveranser til norsk og nordisk næringsliv, finanssektoren og offentlige virksomheter i stat, kommune og helsesektoren. EVRY står bak en rekke innovasjoner som har endret og forenklet folks måte å bruke tjenester i samfunnet på.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Min viktigste ledelsesfilosofi er at vi må "spille hverandre gode". I det legger jeg blant annet å involvere, jobbe i team og dra nytte av hverandres erfaringer. For å oppnå resultater, må man klare å bruke alles kompetanse. Vi står ofte overfor komplekse problemstillinger, og man klarer ikke å se alt alene. Som leder er jeg derfor opptatt av å få samspillet i organisasjonen til å fungere på en god måte.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Da vil jeg trekke frem et eksempel fra da vi (EDB Business Partner og ErgoGroup) ble slått sammen til EVRY. Da lagde vi en People strategy som har strukturert vårt arbeid i HR. Det er viktig med gode planer og strategier som skaper vekst og utvikling i organisasjonen. Dette inkluderte blant annet store prosjekter som valg av lønnsleverandør, harmonisering av avtaler og retningslinjer, karrieremodell og HR-støttesystemer. Vi laget aktiviteter som støttet opp om strategien. Da er det lett å se resultatene etterpå.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Istedenfor å trekke frem en konkret hendelse, vil jeg si at jeg har opplevd flere situasjoner der man blir for operativ og mister det strategiske fokuset. Det er lett å hoppe på de oppgavene som skal løses, og dermed miste overblikket. Som leder må man hele tiden klare å beholde overblikket.

Har du et forbilde som leder?

Jeg er glad i ledere som er tydelig, byr på seg selv og skaper engasjement og tror på det bedriften skal få til. Hvis jeg skal trekke frem en leder, må det bli Kristin Skogen Lund. Jeg opplever henne som fast i klypa med en god aura. Hun er virkelig et forbilde.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094