Fakta om Norges Kreative Fagskole:

Ble grunnlagt i 1987, og er en del av Campus Kristiania, hvor over 8000 studenter årlig får sin utdanning. Norges Kreative Fagskole tilbyr totalt 11 NOKUT-godkjente fagskoleutdanninger, som betyr at alle er støttet av Lånekassen.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Jeg har det man kan beskrive som et relasjonelt perspektiv på ledelse. Dette fordi jeg som leder har et ansvar for at virksomheten skal nå sine mål på en mest mulig hensiktsmessig måte, og at jeg absolutt ikke gjør dette alene. Som leder er jeg avhengig av best mulig samarbeid mellom menneskene som jobber hos oss. Et godt samspill mellom kollegaer og medarbeidere, god kommunikasjon og relasjonelle ferdigheter mener jeg er viktige forutsetninger for å skape gode resultater i en kunnskapsorganisasjon som vår. I tillegg har jeg tro på resultater fra forskning om ledelse som viser at indre motivasjonsfaktorer som frihet og mulighet til selvstendig arbeid er viktig for at kunnskapsmedarbeidere skal trives, og ikke minst yte sitt beste. Derfor er jeg opptatt av å vise medarbeidere tillit og gi frihet under ansvar, noe et godt arbeidsmiljø og gode resultater viser at fungerer godt i vår organisasjon.

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

Når vi har studenter og lærere som lykkes i klasserommet, når studentene gjennomfører reelle kundeoppdrag, og bedriftene de jobber for er mer imponert enn om de skulle kjøpt tjenestene ute, blir jeg stolt og glad og føler at vi har lykkes. Også er det selvsagt tilfredsstillende å nå de strategiske målene vi har satt oss, og når vi lykkes med gjennomføring av store prosjekter som for eksempel utvikling av nye, solide og populære utdanninger. Jeg er heldig å ha fantastisk dyktige og positive medarbeidere, og mange av dem har jeg vært med å rekruttere, så jeg vil si at en av de viktigste tingene jeg har lykkes med er å skape en god arbeidsplass og en skole som kan vise til gode resultater.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Gjennom et langt yrkesliv er det helt sikkert mye jeg kunne trukket frem her, og det vil alltid være en sjanse for ikke å lykkes når man påtar seg nye og ukjente oppgaver og utfordringer. Likevel tror jeg det er mye læring i å ikke alltid klare å gjennomføre etter planen. Det er mange prosjekter jeg kunne styrt annerledes, vanskelige samtaler og møter jeg kunne håndtert bedre og presentasjoner jeg kunne forberedt på en bedre måte, men det viktigste for meg er å ta lærdom av slike erfaringer og gjøre det bedre neste gang.

Har du et forbilde som leder?

Konsernsjef Idar Kreutzer i Storebrand ASA er for meg et godt eksempel på en dyktig bedriftsleder som har lykkes. I tillegg til å ha tydelige mål og visjoner for organisasjonen, er han en person som bryr seg om sine medarbeidere og er opptatt av bedriftens samfunnsansvar. Jeg er også imponert over gründere som følger drømmene sine og jobber hardt for å starte og drive egne bedrifter, noe mange av våre tidligere studenter har lykkes med.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094