Fakta

Om Invenia:
Tilbyr systemutvikling og rådgivning innenfor IKT for bedrifter og offentlig virksomhet. Ble etablert i 1990 av Terje Wold. Bedriften er lokalisert i sentrum av Tromsø. Selskapet har kontinuerlig utviklet seg i takt med rådende trender og teknologier, og er i dag det største kunnskapsmiljøet på sitt område i Nord-Norge med kunder over hele Norge.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Jeg etablerte Invenia på 90-tallet etter fullført hovedfag i informatikk ved Universitetet i Tromsø. Som ung og nybakt bedriftsleder kunne jeg mye om teknologi og systemutvikling, men lite om det å lede mennesker. Jeg valgte derfor tidlig å følge hovedprogrammet til Nordnorsk Lederutvikling i 1993, og som ung deltager blant langt mer erfarne ledere var det mye å lære. Det viktigste jeg lærte var situasjonsbestemt og verdibasert ledelse. Lite visste jeg da at det skulle følge meg frem til nå, og særlig i ledelse av kunnskapsrike og skapende mennesker slik tilfellet er for mange i dag.
Som leder av en mindre kunnskapsbedrift står jeg ansvarlig for helheten, med visjoner og langsiktige mål på den ene siden, samtidig som jeg må være til stede i hverdagen med operativ ledelse og faglig involvering. Det som gleder meg mest, og der jeg nok har min styrke, er på det visjonære planet i det å skape drømmer, muligheter og engasjement for fremtidig utvikling i en nærmest grenseløs IT-bransje. Det å forvalte helheten, samtidig som jeg ser, anerkjenner og legger til rette for den enkelte medarbeider, er en spennende og krevende utfordring. Det er her den verdibaserte dimensjon kommer inn i min forvaltning av både human- og strukturkapital. Viktige verdier for oss er å være nyskapende i alt vi gjør, tidsriktig og fremtidsorientert, utfordre grenser og oppfatninger, ærlig og tillitsfull, og ha kunde og kunnskap i sentrum av vår virksomhet. En leder i en kunnskapsbedrift må ofte overlate det å finne svar på krevende problemstillinger til de ansatte, og derfor blir det å motivere, gi tilbakemeldinger og være synlig viktig. Min jobb er å legge til rette for at bedriften skaper verdier og at den enkelte trives i en krevende hverdag preget av hastighet og utfordringer. Det krever et miljø preget av tillit og åpenhet for å skape i høy hastighet. Jeg er derfor tilhenger av diskusjon og meningsbrytning basert på konstruktive tilbakemeldinger. Jeg bestreber meg på å være åpen og tilgjengelig til tross for en travel lederhverdag.

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

Etter å ha drevet egen bedrift i mange år må jeg nødvendigvis ha lyktes ved mange anledninger. Det er imidlertid vanskelig å trekke frem enkeltsaker, så da vil jeg heller nevne to forhold hvor vi har tatt tunge løft og store grep. Det første gjelder finanskrisen som for et innovasjonsdrevet selskap som oss, tuftet på FoU og fremtidstro, ble hard kost. Dermed ble min situasjonsbestemte ledelse satt på prøve, og vi kom heldigvis helskinnet gjennom det med tunge løft. Det andre gjelder vår pågående prosess med å omstille vår forretningsmodell fra kun konsulent til også å utvikle og kommersialisere et produkt for kryptert lagring og deling på Internett basert på forskning ved Universitetet i Tromsø. Det er et stort grep for et lite selskap som gjøres fordi vi vil, ikke fordi vi må. Vi har gjort mye riktig her til nå, men det gjenstår å se om vi lykkes til slutt.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Igjen; en lang ledergjerning i egen virksomhet kan bære frem mange eksempler. Men jeg velger å nevne et trekk ved min lederstil i stedet for et konkret eksempel: Det at jeg har en visjonær og skapende lederstil gjør at jeg lett trekker frem nye muligheter og idéer som skaper glød og engasjement. Det er viktig i en kunnskapsbedrift. Men jeg slipper i noen tilfeller for tidlig; både i mangel av tid og at det blir for mange muligheter som skal sjongleres. Det kan skap skuffelse å ikke fullføre. En nokså flat struktur og åpen tone i bedriften gjør heldigvis at jeg får tilbakemelding når det skjer. For det andre; det gjenstår jo å se om jeg må føye ovenfor nevnte omstilling til noe jeg ikke fikk til. Bank i bordet.

Har du et forbilde som leder?

I årenes løp her jeg lært mange gode ledere å kjenne, og jeg har også på avstand blitt inspirert av internasjonale størrelser. Jeg føler likevel ikke for å nevne enkeltpersoner, men vil heller trekke frem ”hverdagsheltene”, dvs. de mange engasjerte og motiverte ledere i små og mellomstore kunnskapsbedrifter som utgjør en viktig grunnstamme for fremtidens næringsliv i Norge. De opererer ofte under trange kår i lange perioder, jobber hardt med ledelse, fag og kunder samtidig, og er opptatt av gode næringspolitiske rammer for sin bedrift. Som styreleder i Abelia er det en glede å se at stadig flere av disse bedriftene blir medlemmer fordi de verdsetter vår arbeidsgiverservice, kunnskapspolitiske plattform og sist – men ikke minst – vår nye satsing på kunnskapsledelse.
 

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153