Fakta om Ipark:

Ipark ble opprettet i 1993, og var opprinnelig en stiftelse. I dag består Ipark av Ipark Eiendom og Ipark AS. Ipark er en hub som pr i dag samler 160 bedrifter, og er et attraktivt miljø når det gjelder utvikling og vekst av nye bedrifter og innovasjonsaktivitet. Er blant landets kraftigste innovasjonsmiljøer med en årlig oppstart av 20 nye bedrifter i inkubatoren.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Min ledelsesfilosofi avhenger av hva slags type bedrift jeg leder. Her jeg er nå er jeg opptatt av å ha et tydelig mål og en retning som det går an å huske. På den måten har man kompasset i orden når det stormer som verst. For meg er det derfor viktig å til stadighet gjenta mål og hovedretning. Jeg er en leder som er opptatt av å lytte. Det er viktig å bidra til forløsning av egenforståelse og motivasjon hos hver enkelt medarbeider. Jeg har klokketro på folks sunne fornuft - når de ser sammenhengene og retningen. Jeg skal være en støttespiller som får folk til å jobbe i samme retning uten at jeg dytter for mye.

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

Jeg er stolt av at jeg har et utrolig godt team som jeg har klart å holde på. I Stavangerområdet er ikke det en selvfølge. Her er det både høye lønninger og rift om de gode hodene, som gjør det å skulle beholde gode medarbeider ekstra krevende. Dette har vi likevel klart selv om vi ikke nødvendigvis er lønnsledende.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Jeg har en test som jeg kaller for drosjetesten. Den går ut på at hver gang jeg tar en drosje, sier jeg at jeg skal til Ipark. Og jeg synes det er for få drosjesjåfører som faktisk vet hvor vi holder til. Derfor har jeg en jobb å gjøre med å bygge et omdømme. Men vi er i gang, og har noen gode planer.

Har du et forbilde som leder?

For tiden er jeg særlig opptatt av gründere. Da er det en som skiller seg ut. Det er Jon Gjedebo som grunnla Hitec. Han bygget Hitec fra en kjellerbedrift til et internasjonalt milliardkonsern. Han evnet å rekruttere de riktige menneskene og å forankre ambisjonene som måtte til for at det skulle bli stort. I Hitec skapte han en entusiastisk kultur som tiltrakk seg flinke folk. Når bedriften vokste og han gikk over i nye roller, fant han de riktige og flinke folkene til å overta etter han.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094