Fakta om Nimi:

Nimi ble grunnlagt som et spesialistmiljø for behandling av idrettsutøvere på alle nivåer. I dag er de et fullverdig medisinsk spesialistsenter for folk flest - med privat sykehus, trening, rehabilitering og egen forskningsavdeling. I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Deres arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Det ene jeg er opptatt av er å sette tydelige mål på hvor vi skal, og ut fra det involvere medarbeidere og andre ledere til å utarbeide en handlingsplan. Når den er lagt er jeg også tydelig på at det er den planen vi følger. Videre er jeg opptatt av å være åpen og ærlig med hvor vi er. Selv om man har en positiv tilnærming, må de reelle utfordringene vi står overfor synliggjøres, slik at de kan bli tatt tak i.  Så er jeg opptatt av rettferdighet i selskapet - mellom medarbeidere og ledergruppen. Vi må arbeide sammen for å prestere. Dette er lagspill. Ledere kan ikke gjøre jobben alene. Jeg er ingen autoritær leder, for det har jeg ikke tro på i dagens samfunn. Men jeg opplever å ha respekt og tillit som leder ut fra den kompetansen og erfaringen som jeg har opparbeidet meg gjennom flere år. Jeg anser meg selv som pålitelig, og jeg forventer pålitelighet og lojalitet fra andre. Videre er jeg opptatt av trivsel. Vi skal ha det morsomt på jobb. Trivsel er en viktig faktor for å kunne prestere.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Her vil jeg trekke frem to ting: Nimi har lagt bak seg et tøft år med mange utfordringer. Nå har vi klart å snu skuta i riktig retning, slik at vi kan gi gass. Det er en seier i seg selv. Den andre tingen er fra min tid som fotballtrener for laget som min datter spilte på i 10 år. Dette laget skapte fantastiske resultater. Som trener satte jeg krav helt fra de var barn om at de kom på trening og meldte fra dersom de ikke kunne komme. Vi satte opp fokusområder, der det å prestere, og gjøre sitt beste på trening og kamper var avgjørende. Samtidig skulle vi ha det sosialt gøy sammen. Alt dette klarte vi å få til sammen: Spillere, ledere og foreldre.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Det er ikke alt som går riktig vei. Blant annet ble jeg engasjert til å være med å bygge opp et selskap for noen år siden. Det var rett inn i finanskrisen, 2008 – 2009. Det selskapet lykkes vi ikke med. Da lærte jeg mye blant annet om hvordan det er å stå midt i mange utfordringer, betydningen av å trekke frem det positive i hverdagen og hvor viktig det er å kunne stole på seg selv.

Har du et forbilde som leder?

I forhold til dette med tydelighet, åpenhet, ærlighet og det å jobbe i team, har jeg særlig ett forbilde. Jeg jobbet sammen med henne i 8 år da jeg var landslagslege for håndballandslaget. Marit Breivik er inkluderende og setter krav. Hun gir ansvar til sine ledere. Hun er lyttende og respekterende. Hadde en spiller en skade som det ikke var forsvarlig å spille med, respekterte hun min faglighet som lege. I avgjørende kamper kan det være tøft, når presset fra alle kanter tilsier at man skal la spilleren få gå på banen. Hennes evne til å gi ansvar og myndighet også til spillerne, er imponerende. Til syvende og sist er det jo spillerne som skal prestere.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094