Fakta om VilVite, Bergen Vitensenter:

Er et senter for opplevelse og læring innen naturvitenskap og teknologi. Målet er å vekke interesse for fagene matematikk, naturfag og teknologi - særlig blant barn og unge. VilVite har en interaktiv utstilling og omfattende læringsprogrammer. Ble åpnet våren 2007. Har hittil hatt 550000 besøkende - over 100000 årlig.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Ledelse er situasjonsbestemt og må tilpasses til enhver tid. Noen hovedlinjer må det imidlertid være. I min tilnærming til ledelse dreier dette seg mye om å la medarbeiderne utvikle seg og vokse best mulig ut fra sine forutsetninger. Og jeg må hele tiden sørge for at forventninger og rammer er tilstrekkelig avklart til at vi går i ønsket retning. Da må man være villig til å kompromisse i forhold til sine forutinntatte oppfatninger av hvordan ting skal gjøres. Man opplever da gjerne at ting blir gjort annerledes enn og kanskje ikke så effektivt som man hadde tenkt. Dette oppveies som regel av gevinsten som ligger i at medarbeidere vokser med oppgavene. Jeg har også en grunnleggende respekt for fagkunnskap. Hver og en kan litt - sammen kan vi mye. Som leder skal jeg koordinere og være katalysator.

Det sitasjonsbestemte kan jeg illustrerer med roller man av og til må innta, eksempelvis ”management by being a garbage can”. Dette er en undervurdert tilnærming. Det dreier seg om å stille seg til rådighet for medarbeidere og avlaste dem for frustrasjon og irritasjon, for derigjennom å åpne for konstruktiv og positiv tenkning videre. Et annet ytterpunkt er ”management by having fun”. Humor og gøy er ofte ingredienser som kan få ting som står i stampe videre. Man trenger ikke være alvorlig for å være seriøs.
 

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

Med vanlig bergensk beskjedenhet kan jeg si at listen er lang. Det prosjektet jeg vil fremheve er utviklingen og etableringen av VilVite, et oppdrag jeg begynte på i januar 2006. Bestillingen var ”et moderne vitensenter av internasjonal klasse”. Sammen med dyktige og meget engasjerte medarbeidere og samarbeidspartnere er vi stolte over at vi nå får tilbakemeldinger som tyder på at vi har lykkes rimelig bra. Vi har oppnådd over 90 % kjennskap regionalt og våre brukere, både skoler og fritidspublikum, gir oss høy score i undersøkelser. Filosofien i prosjektet bygget på to hovedingredienser, en merkevaremodell og et organisasjonsmessig ”fargerikt felleskap”. Med det siste mener jeg verdien av å sette folk med ulik bakgrunn sammen om en oppgave hvor engasjement og entusiasme fungerer som limet.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Dette er også en lang liste. Uten punkter på denne listen er du ikke dristig og utviklingsorientert nok. Det gjelder da å lære av sine feil, men man trenger ikke ta hele utdannelsen slik. Et eksempel er da jeg som leder av Hansa Bryggeri var med på å gjøre Hansa ølet til en nasjonal merkevare, men lyktes ikke å få tilfredsstillende økonomi ut av det, noe som førte til min sorti før jeg hadde tenkt.

Har du et forbilde som leder?

Det er ingen jeg kan si har vært min ledestjerne, men det er mange jeg har blitt inspirert av. Både næringslivsledere, politikere, kolleger, venner og familie. Inspirasjon kan man få både gjennom det korte møtet, lengre samarbeid, gjennom litteratur og andre medier. Dynamikk og variasjon er viktig for meg. Man må ha antennene ute og gjerne oppsøke miljøer og sammenhenger som ikke nødvendigvis er ”mainstream”.

Skal jeg nevne en person som inspirerte meg mye tidlig i min karriere, vil jeg fremheve Jacob Stolt-Nilesn jr. Han var styreleder i Sea Farm AS og ansatte meg som adm dir.i et børsnotert selskap bare 33 år gammel. Det ble en bratt læringskurve.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094