Fakta om Ambita:

Ambita har utviklet både dagens elektroniske grunnbok, og løsningene for elektronisk dokumentflyt til og fra tinglysingsmyndigheten. Gjennom snart 30 år har de skaffet seg unik kunnskap om hvordan informasjon fra nasjonale og kommunale eiendomsregistre kan gjøres lett tilgjengelig. Denne kunnskapen utgjør kjernen i Ambita.

Hva er din ledelsesfilosofi?

- Jeg har veldig tro på at man i fellesskap setter mål, og sammen definerer veien dit. Etter hvert har jeg også innsett i enda sterkere grad hvor viktig det er å ansatte de som er flinkere enn meg og å gi de et størst mulig spillerom både faglig og personlig. Samtidig er det viktig med en måloppfyllelse og at vi er ærlig med hverandre når man ikke når målene, slik at man kan bruke tiden på å være konstruktive i å snu trenden. Så det ligger en balansering av det å være tydelig og ikke bare delegere. Jeg mener at det er en stor verdi i at ledelsen engasjerer seg dypt i organisasjonen og mot markedet og kundene, og at man trekker den kunnskapen inn i lederoppgaven.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Her har jeg lyst til å trekke frem overgang til fri konkurranse på alle våre virksomhetsområdet. Dette har vi arbeidet mye med og Ambita står helt annerledes rustet enn for bare to år siden. Så består dette av mange prosesser der noen har gått veldig bra og andre kunne vært løst annerledes, men i sum har vi lykkes veldig godt. Både resultatene i markedet og interne tilfredshetsmålinger underbygger dette.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Det er flere ting og kan være oppkjøp som ikke har latt seg gjennomføre eller prosesser som har stoppet opp. Andre områder man kunne ha vært bedre på er å informere og trekke med hele organisasjonen. I større prosesser har vi hatt fokus på involvering og informasjon, men kan alltid bli flinkere. Det jeg har størst fokus på nå er å få samspillet mellom produkt, utvikling og salg til å fungere godt. Her skulle jeg gjerne sett at vi hadde kommet lenger, men endringsprosesser er krevende og tar tid.

Har du et forbilde som leder?

Ikke en enkelt, men jeg har fått lov til å jobbe sammen med mange flinke kollegaer. Spesielt vil jeg trekke frem min aller første jobb i Gjensidige der de var flinke til å utvikle egne medarbeidere. Det har nok formet meg mye. Så var jeg 16 år i Schibsted som utviklet seg til å bli en veldig profesjonell organisasjon og med mange dyktige ledere man lærte godt å kjenne. Så jeg har ikke et konkret forbilde, men tenker ofte på enkeltledere som jeg har jobbet med når jeg kommer opp i situasjoner og prøver å trekke med meg lærdom fra dem. Jeg vært så heldig og hatt Tormod Hermansen som styreleder her i Ambita og det har vært veldig inspirerende.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094