Om Burson-Marsteller:
Burson-Marsteller er et globalt, analytisk basert rådgivningsmiljø innen kommunikasjon og samfunnskontakt. Vi hjelper våre kunder med å få gjennomslag for sine mål. Det handler om å vinne frem med ideer, standpunkt, produkter og tjenester enten målgruppene er kunder, investorer, ansatte, myndigheter eller opinionen.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Jeg tror veldig på positiv forsterkning. Å fokusere på det som er positivt. Det er rett og slett langt mer effektivt enn å peke på det som ikke er bra. Ellers har jeg en grunnleggende tro på at alle dersom de blir gitt tillit, inspirasjon og veiledning kan klare det meste. Jeg er derfor sterk tilhenger av å gi rom til den enkelte i å tenke og arbeide selvstendig. Det handler om ikke bare å delegere oppgaver, men også ansvar. Du må som leder slippe oppgaven helt og holdent. Så er det viktig som leder å dele æren når det går bra, og jeg tar selv ansvar når det ikke går så bra. Ikke bare i ordet, men også faktisk stå for det og mene det.

Videre er ledelse gjennom inspirasjon helt avgjørende i en kunnskapsorganisasjon. Et ærlig engasjement, stolthet og entusiasme for den organisasjonen du leder tror jeg smitter over på organisasjonen. Som leder må du klare å skape tilslutning til et mål og en retning for organisasjonen. Det kan kun gjøres gjennom inspirasjon.

En kunnskapsorganisasjon kan kun overleve som et kontinuerlig lærende miljø. Det krever ledere som klarer å løfte inn nye perspektiver, og som er med å utvikle organisasjonen faglig. Det betyr ikke at du som leder skal være allvitende, snarere tvert imot. Du må evne å tiltrekke deg talent som er bedre enn deg selv. Kunnskapsledelse er å lede kunnskapsutvikling, skape glede og entusiasme for ny kunnskap og utfordrende perspektiver.

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

Jeg opplever at vi lykkes i BM nå. Vi har klart å snu en virksomhet som slet litt under finanskrisen til å bli et selskap i sterk vekst med flott tilfang av spennende prosjekter og kunder, og vi rekrutterer nå ledende talenter innenfor flere ulike fagfelt.

Vi har et gjennomgående fokus på kvalitet og på læring. Vi stiller høye krav til kvalitet og profesjonalitet, og vi er blitt dyktigere til å ta den faglige tyngden til Burson-Marsteller ut i markedet på en mer offensiv måte enn før. Viktig er det også at folk trives godt i Burson-Marsteller. Medarbeiderundersøkelser viser at folk trives uforskammet bra hos oss, og at de trives bedre enn før.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Jeg mener det er viktig å sette høye mål og være ambisiøs. Det innebærer samtidig at jeg ikke alltid klarer å levere. Jeg har også brent meg på å prøve og styre en kunnskapsorganisasjon gjennom struktur, regler og rutiner. Det går dårlig. Kunnskapsorganisasjoner ledes best gjennom frihet og egenutvikling. Fokus må være på leadership framfor management.

Å lede Norges ledende kunnskapsmiljø på kommunikasjon er et privilegium, men også veldig krevende. Vi har kremen av norsk arbeidsliv ansatt. Dette er kunnskapsarbeidere som vil ha frihet og utvikling i jobben. De ønsker å jobbe med krevende og spennende prosjekter. Burson-Marsteller skal være et sted der de kan få oppleve gleden av å få jobbe selvstendig med krevende og komplekse problemstillinger. Sammen med andre dyktige kollegaer oppleve ekstasen over å finne de riktige grepene som løser problemet for kunden, og ikke minst, få æren for jobben, og dele æren med andre gode kollegaer på teamet.

Har du et forbilde som leder?

Det er kanskje en klisjé, men det betyr ikke at det ikke er sant. Nelson Mandela er mitt forbilde som leder. Hele hans liv og hans historie er et fantastisk eksempel på ledelse. Mer personlig har jeg lært mye av Claus Sonberg som var leder i BM når jeg begynte. Han lærte meg å fokusere på det positive, og at det viktigste er å jobbe med de mest spennende prosjektene, ikke nødvendigvis de største.

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153