Fakta om DAMVAD Norge:

DAMVAD er et nordisk analyseselskap innen utdanning, arbeidsmarked, forskning og næringsutvikling. Kunnskap og kompetanse som grunnlag for vekst er DAMVADs spesialitet. Kundene er myndigheter, arbeidslivsorganisasjoner, kunnskapsinstitusjoner og bedrifter. DAMVAD har kontorer i København, Oslo og Tromsø. I 2014 etableres også et kontor i Stockholm. DAMVAD kombinerer robust økonometrisk analyse med faglig innsikt og politisk forståelse.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Jeg leder kunnskapsarbeidere og det handler om å rydde plass slik at den enkelte kan jobbe selvstendig. CEO står for Chief Enabling Officer. Jeg skal sørge for at målet er tydelig, at ingen går oppå hverandre og at vi ikke dropper ballen. Vi må finne muligheter og løsninger i fellesskap – og bruke hverandre til å løse oppgavene. Det krever dessuten god struktur å være kreativ og den strukturen er mitt ansvar. Jeg tror også det er avgjørende at kunnskapsledere selv er kunnskapsarbeidere. Jeg må kunne bidra med koblinger og budskap – ofte som en sparringspartner i prosjekter. Lederen skal minne medarbeiderne på hvorfor det vi gjør er viktig og hvordan det gjør verden til et bedre sted.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Jeg tror at jeg i flere sammenhenger har lykkes med å stimulere til og etablere nye måter å tenke på. Vi må hele tiden utfordre oss selv, våre metoder og løsninger. Jeg tror også at jeg har vært en god sparringspartner for medarbeidere og hjulpet dem til å se muligheter i lys av egne styrker. Min nåværende jobb har jeg ikke hatt så lenge men vi er i ferd med å bygge Nordens sterkeste analysemiljø på kunnskap, kompetanse, arbeidsmarked og vekst. Sterkt eierskap og fellesskapsfølelse er nøkkelen.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Jeg har erfart at i kunnskapsbedrifter skal planlegging og verktøy brukes med forsiktighet. Jeg har vært med på å implementere omfattende og overtydelige strategier med for mange fastlåste begrunnelser og avgrensninger, uten at disse var reflektert i selskapets ekspertise og forretningsmodell. Det førte til at vi lot være å gripe gode muligheter fordi ledelsen hadde planlagt noen andre. Det kan høres ut som gode ideer men markedet blir aldri akkurat som vi tror, og vi må ha evnen til å fange opp det nye og uforutsette. Vi må utvikle strategier i fellesskap og ansvarliggjøre hverandre. Vi selger tankekraft og da må hodene til alle medarbeiderne være med på det vi gjør.

Har du et forbilde som leder?

Jeg har ingen idoler egentlig, men beundrer ledere som klarer å skape entusiasme og endring tvers igjennom store organisasjoner. James Wolfensohn som var president i Verdensbanken på nittitallet var en slik leder.  Mine viktigste forbilder er egne ledere – som jeg var heldig med tidlig i karrieren. De gjorde to ting som jeg forsøker å gjøre selv: Det ene er å gi tillit i form av oppgaver som ligger litt over kompetanse- og erfaringsnivå. Det lærer man mye av og det er morsommere å bryne seg på vanskelige prosjekter. Det andre er å gi tydelige tilbakemeldinger – både positivt og negativt. Det er viktig å kjenne sine styrker, men også erkjenne sine svakheter. Noen områder kan vi bli bedre på – andre ikke, og vi må kunne leve godt med dem også. 

Damvad sine hjemmesider

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094