Om Bluegarden:
Bluegarden og selskapets danske eier Multidata er Skandinavias ledende leverandør av programvare, tjenester og rådgiving innen lønn, personal og HR outsourcing. Dette innebærer også løsninger for rekruttering, kompetanseutvikling, refusjon, tidregistrering, arbeidsplanlegging, pensjon og opplæring.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Lederfilosofi er kanskje et sterkt ord. Jeg vil heller si at måten jeg utøver mitt lederskap handler om grunnleggende egenskaper hos meg selv. Jeg liker å være forholdsvis operativ. Jeg både liker, og er opptatt av å være tilstede, og å være synlig. Det handler mye om å være tilgjengelig for ansatte og for kunder. Min dør er åpen, det er lett å ta kontakt og det vet medarbeiderne mine godt. Uttrykket “rake pøkker” har jeg nok brukt mye. Poenget er at jeg tror på åpenhet og direkte meldinger. At terskelen skal være lav for det. Trygghet og tillit er avgjørende for å skape rom for “rake pøkker”. Jeg prøver på best mulig måte å bidra operativt inn i den daglige driften. For meg er det å være tilstede noe mer enn bare floskler. Det er ikke bare noe man sier, men også noe man gjør. Tilstedeværelse og synlighet henger tett sammen. Jeg er synlig når jeg deltar i møter med kunder og i viktige hendelser i selskapet. Synlighet handler også om både muntlig og skriftlig kommunikasjon internt, for eksempel på Intranettet. Jeg er opptatt å formidle jevnlig til alle medarbeiderne hvor vi står og de utfordringene vi har. For meg blir det feil å stenge meg inn på et kontor alene å tenke store tanker. Tenke store tanker gjør vi sammen, slik vi er vi sammen om å operasjonalisere dem.

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

I Bluegarden var det en stor opplevelse for oss alle da vi vant konkurranse om Helse-Norge og slik hentet hjem historiens største kontrakt innen lønn og personal. Ellers har vi mennesker ulike oppfatninger av hva det vil si å lykkes, og oppfatningen varierer mellom selskap. I Microsoft lyktes du hvis du oppnådde markedsandeler og anerkjennelse både internt og eksternt. I Bluegarden handler det å lykkes om å kunne gjennomføre en god omstruktureringsprosess. I en omstilling er det viktigste som leder nettopp å være tilstede og være synlig, og der mener jeg at vi har lykkes. Vi er på vei til å nå målene. For å lykkes med det må vi få med oss folk. En omstillingsprosess krever at også sjefen er villig til å bli møkkete på hendene.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Det er mange eksempler på ting jeg ikke har fått til. De gangene jeg har mislyktes er årsaken i de fleste tilfellene at jeg har sluppet tråden og ikke sørget for å delta i gjennomføringen. Det har skjedd i alt fra kundecaser til å drive gjennom et prosjekt. Det har ikke vært noen dramatiske feil, men mange små som gjør en stor å. Læringen er at en alltid må være tett på! Fulle kalendere er derfor en begrensende faktor.

Har du et forbilde som leder?

Ja, det er en person som har merket meg for livet. En person som står for noe hva gjelder integritet, som både er dyktig til å drive forretning og samtidig ha fokus på folk. Steve Ballmer flyttet meg, utfordret meg og løftet meg i mine åtte år i Microsoft. Han har virkelig satt spor. En fantastisk personlighet. Han hadde tid til meg. Han hadde en enorm kapasitet og visste mye om både meg og om Microsoft i Norge. Han fanger folk med sin glød og sitt engasjement. Det er et mål for meg å kunne etterlate et tilsvarende inntrykk hos dem jeg har ledet.