Fakta om Advania:

Advania Norge er et applikasjons- og konsulentselskap som leverer bransjetilpassede forretningssystemer med tilhørende tjenester til mellomstore og større bedrifter. I systemene inngår standard ERP (virksomhetskritiske forretningssystemer), BI (rapportering), portal samt integrasjonsverktøy for å koble sammen ulike løsninger.

Hva er din ledelsesfilosofi?

- Det er særlig fire hovedpunkter som jeg er opptatt av. Det første er; ha tillit til deg selv og andre. For å være en god leder må man være trygg på seg selv og kjenne sine styrker og svakheter. Man må tørre å være personlig. Ha tillit til seg selv er også avgjørende for å ha tillit til andre. Gir du ansvar, vil folk ta ansvar. Du må ha tillit til at folk både ønsker og kan gjøre en god jobb, at de tar gode beslutninger og jobber mot felles mål. Dersom du ønsker å praktisere tillitsbasert ledelse, ligger det i sakens natur at man må være tydelig på mål. Punkt nummer to er; ha respekt for seg selv og andre. Vise respekt å ta folk på alvor er avgjørende for en leder. I dette ligger det å anerkjenne at alle er forskjellige. I det å ha respekt for seg selv legger jeg å handle i tråd med sine egne verdier, altså å ha integritet i alt du gjør. Punkt tre er å jobbe for å gjøre andre gode. Dette er en viktig del av min filosofi. Jeg ønsker å realisere potensial. Se folk og få frem det beste er viktig. Ved å spille på folks styrker får man medarbeidere som tror på seg selv og leverer resultater. Det fjerde og siste punktet er å lytte til erfaring. Du har alltid noe å lære av andre.  De senere årene har jeg i stadig større grad sett viktigheten av det å være ydmyk for at det har vært flinke folk der før deg.

I alle sammenhenger er et godt lederverktøy: Dialog. Man må snakke med folk. Dette mener jeg alle ledere må være gode på.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Jeg har vært et drøyt halvt år i Advania. Jeg mener vi har lykkes med å etablere en strategi og begynne å levere på den. Vi har startet en endringsreise. På HR-siden har det handlet om å tilrettelegge for en feedback-kultur - gode og forutsigbare prosesser for lederes oppfølging av medarbeidere. Vi ser allerede nå resultater fra en ny type feedback-kultur som vokser frem.

Generelt sett opplever jeg at jeg har lykkes når jeg har vært leder for medarbeidere som har vokst og utviklet seg til å ta større ansvar og oppgaver. Det å få noen som har mistet troen på seg selv, og som gjerne også organisasjonen har mistet troen på, til å få tilbake både motivasjon og mestringsevne er kanskje det beste du kan gjøre som leder. Jeg har jobbet med personer som er definert som lite viktige for bedriften. Flere av dem har endt opp som høyt presterende nøkkelpersoner. Når dette skjer har jeg lykkes som leder.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Jeg har ingen utpreget tabbehistorie, men opplever at jeg feiler stadig vekk. Så forsøker jeg å lære av det. Det er en viktig ting for å utvikle meg som leder. En gjenganger, og et område der jeg stadig forsøker å forbedre meg, er å ta meg tid til å lytte godt nok og involvere folk. Ønske om fremdrift driver meg ofte sterkere. Da er min erfaring at veien blir veldig mye lenger. Motstanden som oppstår gjør at hele prosessen til syvende og sist tar lengre tid enn planlagt. Man må bruke mer tid på å reparere enn å involvere og forankre. Derfor jobber jeg stadig med å involvere folk tidlig i prosessen, ha en dialog og lytte til hva andre har å si. 

Har du et forbilde som leder?

Forbilde er et sterkt ord. En person som har inspirert meg er Alexandra Bech Gjørv. Som nyutdannet hørte jeg henne holde et foredrag om karriere og ledelse. Da ble jeg så imponert! Og hun har ikke imponert mindre med årene. Hennes lederegenskaper står det stor respekt av. Hun er en representant for den egenskapen jeg verdsetter mest hos ledere, nemlig klokskap. Og så er hun en utrolig tøff dame!!

Se Advanias hjemmesider

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094